Bárczy István Díjat kapott Nagy Lászlóné, a Gádor Általános Iskola tanítója

2015. június 08. hétfő
A díj a fővárosban működő közoktatási és gyermekvédelmi intézmények azon munkatársai részére adományozható, akik hosszú éveken át kiemelkedő teljesítményükkel hozzájárulnak a jövő generációjának neveléséhez, oktatásához, képzéséhez, és ezáltal a főváros fejlődéséhez.

Bárczy István Díjat kapott Nagy Lászlóné, a Gádor Általános Iskola tanítója

Idén kerületünk egyik pedagógusa: Nagy Lászlóné, a Gádor Általános Iskola tanítója is megkapta az elismerést töretlenül lelkes és eredményes pedagógusi tevékenységéért.

Minden iskolában megvannak azok a nevek, amelyek odavonzzák az elsős gyerekeket. A Gádor Általános Iskolában Nagy Lászlóné, Erika néni az egyik ilyen tanító. Jó híre töretlen a kerületben mind szakmai, mind szülői körökben. Erika néni pályakezdő kora óta, már több mint 30 éve tagja a Gádor Általános Iskola nevelőtestületének. Rengeteg munkával, hittel, bizalommal formálja a keze alá kerülő gyerekeket. Osztálytanítói munkájának eredményességéről az őt követő felsős osztályfőnökök mindig, elismeréssel nyilatkoznak, mert diákjainak nem csak a tanulmányi eredménye, de összetartása, embersége is átlagon felüli.

Tanórái változatosak, jellemző munkaformája a magas szintű differenciálás. Időt és fáradtságot nem ismer, amikor kis diákjai érdekeiről van szó. Most is ugyanolyan lelkesedéssel készül óráira, mint pályakezdő korában. Tanulóit önellenőrzésre és reális önértékelésre neveli. A tehetségeseket versenyekre ösztönözi, felkészíti őket és jó eredményeket érnek el: nemcsak kerületi, hanem fővárosi versenyeken is jól szerepelnek.

Vallja, hogy a gyermeket az iskola és a család együtt neveli, és munkájával, életével is ezt példázza. Fontosnak tartja, hogy a gyermekek ismerjék meg lakókörnyezetüket, és annak értékeit. A programokat legtöbbször a családokkal együtt szervezi. Kiemelt figyelmet fordít arra, hogy már kisgyermekkorban kialakuljon a gyerekekben a környezetvédelem iránti igény, ezért első osztálytól szelektíven gyűjtik az osztályban a hulladékot, papírgyűjtési versenyben vesznek részt és ismerkednek az egészséges táplálkozással, életmóddal.

Maróthy Miklósné, Gádor Általános Iskola igazgatója levélben köszönte meg Karsay Ferenc polgármester támogatását, hogy „egy kiváló tanítóját támogatta és így megkaphatta ezt a minden tekintetben megérdemelt díjat”.

Nagy Lászlónénak ezúton is szeretettel gratulálunk a díjhoz!