Hírek

„Békesség e háznak! És minden lakójának!”
Vízkereszt előünnepeként tartottak szent liturgiát a görögkatolikusok Budafokon
2020-01-20

A Dél-budai Görögkatolikus Szervezőlelkészség vezetője, Kocsis Tamás atya októbertől kezdődően minden hónap első vasárnapján fél kilenctől mutat be szent liturgiát a Szent Péter és Pál-kápolnában, így január 5-én is ő misézett. Az atya a szertartáson Isten fiának evangéliumáról, az örömhírről, annak kezdetéről és folytatásáról beszélt.

– A karácsony egyszerűen ragadja meg az örömteli üzenetet: Isten megtestesült, Jézus Krisztusban megjelent közöttünk, eljött hozzánk, és elhozta számunkra az üdvösséget, az örök élet reményét. A boldogság a tiszta lélekből fakad, örömhír, hogy mindig van lehetőség a változásra. Megkeresztelkedünk, hogy elindulhassunk a megtisztulás útján, hogy jobbá váljunk. A megtisztulás első lépése a lelkiismeretünk okozta bűntudat felismerése, amelyet bűnbánat követ, majd a bűnbocsánat őszinte kérése, amelyet Istentől nyerhetünk el – mondta beszédében a görögkatolikus pap az igehirdetést követően.

Vízkeresztkor Isten fiának megjelenéseire emlékezünk: a kis Jézus karácsonyi születésére gondolunk, melynek hírét vitték a napkeleti bölcsek, a január 6-án Keresztelő Szent János által a Jordán folyóban megkeresztelt harmincéves Krisztusra, aki ettől kezdve tanított, és a Megváltó első csodatételére, amikor a kánai menyegzőn isteni erejét kinyilvánítva a vizet borrá változtatta.

Kocsis Tamás atya meghívással és felajánlással zárta az ünnepi istentiszteletet. A híveket arra buzdította, hogy január 5-én este vegyenek részt a virrasztással kezdődő esti zsolozsmán a Rózsák terei görögkatolikus templomban, vízkereszt napján pedig a Kocsis Fülöp érsek-metropolita atya által bemutatott szent liturgián a Fő utcai Szent Flórián-templomban, majd a Batthyány térnél a Duna vizének megszentelésén.

Felhívta a görögkatolikusok figyelmét arra is, hogy vízkeresztkor elkezdődik a házszentelések időszaka, így aki szeretné, annak házát, lakását szentelt vízzel meghinti, az ott lakókat pedig megáldja, majd a szokásnak megfelelően a házszentelés után az ajtóra felírják az évszámot és a Christus Mansionem Benedicat kezdőbetűit, azaz „Krisztus áldja meg e hajlékot”.

(Tamás Angéla)