Hírek

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzat jegyzője pályázatot ír ki GAZDASÁGI IRODAVEZETŐ munkakör betöltésére
BETÖLTENDŐ MUNKAKÖR: A Gazdasági Irodán irodavezető munkakör, köztisztviselői jogviszonyban, határozatlan időre.
2015-05-30

FELADATOK:
- a Gazdasági Iroda tevékenységének irányítása, vezetése, felügyelete és ellenőrzése,
- az önkormányzat jogszabályszerű és hatékony gazdálkodásának biztosítása,
- a pénzgazdálkodás összehangolása, irányítása és ellenőrzése, ezen belül a szabályszerűség, a gazdaságosság biztosítása,
- a költségvetési intézmények és az önkormányzat által alapított gazdasági és közhasznú társaságok működésének gazdasági szempontból történő felügyelete, irányítása és ellenőrzése,
- a költségvetési tervszámok egyeztetése a szakirodák vezetőivel, az intézmények vezetőivel, a gazdasági társaságokkal és a nemzetiségi önkormányzatok elnökeivel, 
- a költségvetési rendelettervezet, a költségvetési gazdálkodáshoz kapcsolódó gazdasági programok, a költségvetési koncepció, a költségvetési gazdálkodásról, a negyedéves, féléves és éves beszámolóról szóló előterjesztés elkészítése,
- az általános és céltartalékok felhasználásával kapcsolatos döntések előkészítése, 
- a pénzmaradvány felülvizsgálatával, a pénzmaradvány jóváhagyásával, felosztásával kapcsolatos döntések előkészítése, 
- az átmeneti szabad pénzeszközök befektetésére vonatkozó döntések előkészítése, 
- a gazdasági iroda belső szabályzatainak elkészítése, 
- részvétel a képviselő-testület, szükség esetén a bizottságok ülésein.

A MUNKAVÉGZÉS HELYE: 
1221 Budapest, Városház tér 11.

PÁLYÁZATI FELTÉTELEK:
- magyar állampolgárság
- cselekvőképesség
- büntetlen előélet
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) korm. rendelet 12. §-ában meghatározott képesítés feltételeknek való megfelelés, 
- legalább 3 év közigazgatásban, gazdasági területen szerzett vezetői gyakorlat

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent
- helyi önkormányzatnál, gazdasági területen szerzett szakmai tapasztalat

ELVÁRT KOMPETENCIÁK:
- pontos, precíz munkavégzés,
- kiemelkedő kommunikációs képesség,
- terhelhetőség,
- empatikus konfliktuskezelési képesség,
- kiemelkedő elemzőképesség,
- döntési képesség.

A PÁLYÁZATNAK TARTALMAZNIA KELL:
- a 45/2012. (III. 20.) korm. rendelet 1. számú mellékletében meghatározott formátumú önéletrajzot. Az önéletrajzminta letölthető a www.budafokteteny.hu honlap/állásajánlatok címszó alatt. Az önéletrajz formátum használata jogszabály alapján kötelező;
- a Gazdasági Iroda vezetésére vonatkozó programot fejlesztési elképzeléssel;
- a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
- iskolai végzettséget, szakképesítést tanúsító okiratok másolata.

A kinevezés feltétele 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány bemutatása, vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.Illetmény, egyéb juttatás: a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a helyi önkormányzati rendelet és az egységes közszolgálati szabályzat alapján.

A pályázat elbírálási határideje és módja: a pályázati határidőt követő legfeljebb 15 napon belül a munkáltatói jogkör gyakorlója dönt. A kiíró a pályázat eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja!

A pályázatokat 2015. június 30-ig a Polgármesteri Hivatal Humánpolitikai Csoportjához „Gazdasági Irodavezető” jeligével lehet benyújtani az alábbi e-mail címre: palyazat@bp22.hu.