Hírek

Csökkenő adóterhek, bérkiegészítés a humán ellátásban dolgozóknak - Videóval frissítve!
A november 28-i testületi ülésen Karsay Ferenc polgármester előterjesztése alapján döntöttek a magánszemélyek garázsadójának és bizonyos esetekben a helyi lakosok kommunális adójának eltörléséről, valamint az óvodai, bölcsődei és a szociális ellátásban dolgozók bérkiegészítéséről.
2019-12-02

A testületi munka megkezdése előtt köszöntötték a hónap művészét, Lázár Csabát a korábban Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetéssel is elismert színészt, rádióbemondót.

Hetvenedik születésnapja alkalmából kívántak jó egészséget Garbóci Lászlónak, kerületünk díszpolgárának, neves helytörténészének.

Az ülésen a helyi adórendelet pozitív irányú módosításáról is döntöttek Karsay Ferenc polgármester javaslata alapján. Az adóterhek csökkentésére irányuló előterjesztés szerint a jövő évtől az az adózó, aki az adóév első napján (január 1-jén) a XXII. kerületben lakóhellyel rendelkezik, saját maga vagy közeli hozzátartozója életvitelszerűen tartózkodik a lakásban, és a lakás hasznosításából jövedelme nem származik, mentesül a kommunális adó megfizetése alól. Továbbá eltörlik a magánszemélyek tulajdonában álló gépjárműtárolók után fizetendő építményadót, amely ösztönzőleg hathat az ingatlanon belüli parkolásra és csökkentheti az egyre fokozódó parkolási gondokat. Mindez közel 20 ezer kerületi lakost érint. Az adóiroda a változásokról hamarosan levélben tájékoztatja az érintetteket.

Budafok-Tétény Önkormányzata a korábbi évekhez hasonlóan 2020-ban is bérkiegészítéssel járul hozzá a kerületi humán ellátás és kulturális közszolgáltatások magas színvonalának megőrzéséhez a testületi ülés döntése alapján. Emellett intézményi keretet biztosítanak a kiemelkedő minőségű munkát végző kollégák anyagi elismerésére, valamint külön díjazással honorálják az egyéni bánásmódot igénylő, sajátos nevelési igényű vagy kiemelkedő tehetségű gyermek nevelését ellátók többletmunkáját is. A minőségi munkavégzés értékelését, a sajátos nevelési igényű gyermekekkel való bánásmód elismerését, továbbá a pedagógusi és szociális segítői életpálya vonzóbbá tételét célzó előterjesztés további részletei itt érhetőek el.

Budafok-Tétényben hosszú ideje 0-24 órás felnőtt házi orvosi ügyelet működik, amely hozzájárul a lakosság egészségügyi ellátásának magas színvonalához. Most arról döntöttek a képviselők, hogy a fokozott biztonság érdekében háziorvosi rendelés idejében is két szakorvos lássa el az ügyeleti feladatokat. Ennek okán új közbeszerzési eljárást írnak ki, és biztosítják a szükséges forrást a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által nem fedezett részre.

Kerületünk önkormányzata támogatási igényt nyújtott be a Komáromi utca Hajnal és Promontor utcák közötti szakaszának szilárd burkolattal való ellátására. A Miniszterelnökséghez beadott kérelem pozitív elbírálása esetén jövő év júliusáig megépül az érintett útszakasz, melyhez a szükséges önrészt saját forrásból fedezi az önkormányzat. 

A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek és a részletes napirendek itt érhetők el.

Fotó: Horváth Tamás