Hírek

Döntött az Egyenlő Bánásmód Hatóság - az önkormányzat javára
Az EBH elfogadta Budafok-Tétény önkormányzata érvelését, hogy joggal hivatkozott a bizalom megszűntére, és ezért jogosan bontotta fel a Momentum-aktivista, Pencz András megbízási szerződését. Az EBH nem fogadta el a momentumosnak azt az állítását, hogy sem politikai, sem bizalmi feladatokat nem látott el az önkormányzatnál, kérelmét az egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában ezzel elutasította.
2017-09-27

A média nagy terjedelemben foglalkozott azzal, hogy Budafok-Tétény önkormányzata 2017. március 31-ével felbontotta Pencz András, a Momentum aktivistája megbízási szerződését, több médiumban is úgy kommentálva a történteket, hogy „kirúgta a momentumost a fideszes önkormányzat a véleménye miatt”.

Pencz András az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz fordult, amely szeptember 21-én meghozta döntését. Az EBH határozata kitér arra, hogy Pencz véleménye, részvétele a Momentum mozgalomban ismert volt az önkormányzat vezetése és munkatársai előtt, és semmilyen ellenkezésbe nem ütközött. Az EBH nem fogadta el Pencznek azt az állítását, hogy sem politikai, sem bizalmi feladatokat nem látott el az önkormányzatnál, kizárólag szakmaiakat, hiszen a polgármester legszűkebb környezetének, a polgármesteri kabinetnek volt a munkatársa, minden megbeszélésen részt vett. Az EBH elfogadta az Önkormányzat érvelését, hogy joggal hivatkozott a bizalom megszűntére és erre hivatkozva jogosan bontotta fel Pencz megbízási szerződését. Pencz kérelmét az egyenlő bánásmód követelményének megsértése tárgyában ezzel elutasította.

A bizalom megszűnése a Momentum párttá alakulásának és Pencz ehhez kapcsolódó fokozottabb szerepvállalásának az egyenes következménye volt. Penczet előre figyelmeztették, hogy a Momentum párttá alakulása után új helyzet áll elő, hiszen már nem lehet a polgármesteri kabinet tagja egyben egy olyan párt tagja, amelyik a polgármestert és pártját meg akarja buktatni és szembemegy az önkormányzat alapvető célkitűzéseivel. Ő a pártját választotta, majd a szerződése felbontása után jól tervezett médiakampányban mindent megtett az önkormányzat tekintélye és hírneve rombolásáért. Mára már a Momentum pártigazgatója.

Budafok-Tétény polgármestere, Karsay Ferenc az esettel kapcsolatos korábbi TV-interjújában úgy fogalmazott: „Napóleon tisztje nem lehet Kutuzov vezérkarának a tagja”.

 

Budafok-Tétény, 2017. szeptember 27.                                                                               

                                                                                                Budafok-Tétény, Budapest XXII. kerület Önkormányzata