Ebösszeírás

2015. március 25. szerda
Április 30-ig lehet pótolni, ha még nem nyilatkozott

Tisztelt Kutyatulajdonosok!

Az állatok védelméről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § előírása szerint Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának kötelessége összeírni az ebeket.
Kerületünkben az ebek adatairól nyilatkozni 2013. december 31-ig kellett a kutyatulajdonosoknak.
Aki ezt a kötelességét elmulasztotta, a nyilatkozattételt 2015. április 30-ig pótlólag megteheti.
Az adatlapokat a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatal Építéshatósági és Általános Igazgatási Irodáján lehet leadni, illetve elküldhető a 1775 Budafok 1., Pf. 109. levelezési címre, faxon a 229-2603-as számra, illetve e-mailben az antalg@bp22.hu címre.
Felhívom a Tisztelt Kutyatulajdonosok figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft.

Együttműködésüket köszönöm!

Tisztelettel:
Karsay Ferenc polgármester

Kapcsolódó anyagok:

http://www.promontortv.hu/2015/03/25/kisallat-egeszsegugy-ebosszeiras/