Ugrás a tartalomra

Egyeztetés a gyermekorvosi igazolások kapcsán

2023. január 20. péntek
Önkormányzatunk január 16-án a gyermekorvosok kérésére – az orvosi igazolások rendjének megváltoztatásával kapcsolatban – megbeszélést hívott össze. A tárgyaláson minden érintett szervezet – az Egyesített Óvoda vezetője, a Dél-budai Tankerületi Központ, az ÁNTSZ, a Gyermekjóléti Központ és házi gyermekorvosok – képviseltette magát.
Egyeztetés a gyermekorvosi igazolások kapcsán

A gyermekorvosok határozott kijelentése szerint nem az orvoshoz fordulás rendjét, hanem az orvosi igazolás kiadásának rendjét szeretnék megváltoztatni. A gyermekorvosok szerint gördülékenyebb és egyszerűbb lenne a munkájuk, ha betegség esetén a szülők több napot igazolhatnának. Véleményük szerint ez akár tíz-tizenöt nap is lehetne. A szülő által igazolható napok számát az adott oktatási intézmény házirendje szabályozza.

A gyermekorvosok álláspontja az, hogy az igazolások kiadása munkaidejük jelentős részét teszi ki, ezzel értékes időt veszítenek a gyógyító munka kárára. Ezenkívül feleslegesnek tartják, hogy enyhe lefolyású betegségek (megfázás, torokfájás) esetén a szülők kitegyék a gyerekeket annak, hogy a rendelőben történő várakozás idején más, súlyosabb betegségeket kapjanak el.

Jogszabály írja elő, hogy a gyermekorvos köteles igazolást adni minden olyan esetben, amikor a gyermek betegség miatt mulasztott az oktatási intézményben.

Budafok-Tétény önkormányzata határozottan elutasítja, hogy a gyermekorvosok megszüntessék az igazolások kiadását, mert ez sem gyámügyi, sem orvosetikai szempontból nem lehetséges.

Partnerek vagyunk viszont abban, hogy a szülők több napot igazolhassanak az oktatási intézmény felé, oly módon, hogy közösen dolgozzuk ki a jogszabály-módosítást, és olyan döntést hozzunk, ami minden félnek megfelelő felkészülési időt biztosít a változások bevezetésére.

Sajnálattal tapasztaltuk, hogy a megbeszéltektől eltérően egyes gyermekorvosok rendelőjük honlapján eltérő módon tájékoztatták a szülőket attól, ahogy az a tárgyaláson elhangzott.

Önkormányzatunk továbbra is nyitott az egyeztetésre. A hivatalt úgy tájékoztatták az orvosok, hogy úgynevezett próbaidőszakot követően, a tapasztalatok összesítése után újra tárgyalóasztalhoz ülnének.