Elhunyt Nagy Péter nyugalmazott lelkipásztor, kerületünk díszpolgára

2020. december 11. péntek
Élete 72. évében, december 10-én az Úr hazahívta Nagy Pétert, a Budapest-Budafoki Református Egyházközség nyugalmazott lelkipásztorát.
Elhunyt Nagy Péter nyugalmazott lelkipásztor, kerületünk díszpolgára

Nagy Péter 1949-ben született Nagy Gyula budapesti református lelkipásztor gyermekeként, majd a régi református hagyományt követve maga is a lelkészi hivatást választotta. A Budapesti Református Teológiai Akadémián szerzett lelkészi végzettséget, ezt követően pedig ösztöndíjas hallgatóként a németországi Münster egyetemén folytatta tanulmányait.

Hazatérte után a Komlói Református Egyházközség választotta meg lelkipásztorának, ahol 1982-től kezdődően húsz éven keresztül hűségesen végezte a szolgálatot. 2002-ben a Budapest-Budafoki Református Egyházközség hívta meg a lelkipásztori állás betöltésére. Tizenhat éven keresztül odaadóan vezette a gyülekezetet, kiemelkedő fontosságúnak tartotta az egyház oktatási rendszerének fejlesztését: a már meglévő Halacska Református Óvoda jelentősen bővült, majd 2012-ben az egyházközség az ő munkájának is köszönhetően átvehette a Rózsakerti Általános Iskolát, mely attól kezdve Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskolaként működik.

Az általános iskola folyamatos bővítésében, a nevelési koncepció kialakításában, a lelki munka intenzívebbé tételében rengeteget tett az elmúlt években. Nagy Péter egyházi oktatás és nevelés iránti elkötelezettségét mutatja az általános iskola gimnáziumi tagozattal történő kibővítésének terve is, amely mostanra valósult meg.

Nagy Péter gyülekezeti és kerületi tevékenysége mellett az országos egyházi életnek is elismert munkása volt. Lelkészi szolgálata során írott tanításaiból, cikkeiből eddig két válogatáskötet jelent meg „Hatvan párperces. Vasárnapi tanítások (nem csak) gyerekeknek” címmel, melyek a szélesebb közönség körében is visszhangot váltottak ki. Alapító tagja és sokáig elnöke volt a Théma Egyesületnek (Theológiai Élet Ma – Protestáns Tanulmányi Kör), amely konferenciák sorát szervezte és kiadványokat publikált az egyházi közélet legaktuálisabb kérdéseit illetően. Sokáig ez a kör jelentette az egyházi közélet hivatalos egyházi szervezeten kívüli legszabadabb fórumát.

Nagy Péter lelkészi pályáját mindig a református hagyományokhoz való kötődés, egyszersmind ökumenikus tágasság jellemezte. Lelkészként évekig szervezője és aktív résztvevője volt minden kerületi ökumenikus, a keresztyén felekezeteket összefogó eseménynek. Nyitottságának jele, hogy gyülekezetét bevonta a XXII. kerület szellemi vérkeringésébe.

Szolgálatát 2018-ban a Magyar Érdemrend lovagkeresztje kitüntetéssel ismerték el. 2019-ben Budafok-Tétény díszpolgárává választották.

(https://reformatus.hu/)