Ugrás a tartalomra

Felhívás kerületi kitüntető díjakra

2024. január 18. csütörtök
Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 13/2016. (V. 31.) önkormányzati rendelete alapján az idén is várjuk javaslataikat a kerületi kitüntető díjakra. Az elismerések átadása a Kerület Napja (június 21.) alkalmával megrendezendő ünnepség keretében történik.
Felhívás kerületi kitüntető díjakra

A díjak adományozására írásban bárki tehet indoklással ellátott javaslatot az 1. sz. melléklet szerinti nyomtatványon.

A Munkácsy Károly-díjra történő javaslatot a 2. sz. melléklet szerinti nyomtatványon lehet benyújtani.

A benyújtási határidő: 2024. március 31.

A javaslatokat postán Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület polgármesterének címezve a 1221 Budapest, Városház tér 11. postacímen, vagy a dijak@bp22.hu e-mail-címen lehet benyújtani, illetve a Polgármesteri Hivatal portája előtti gyűjtőládába is be lehet dobni munkanapokon, munkaidőben.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a *-gal jelölt részek kitöltése kötelező, elmaradása esetén a javaslat nem fogadható be, hiánypótlásra nincs lehetőség!

A borítékra és az e-mail tárgy rovatába, kérjük, minden esetben írják rá, hogy mely díjra tesznek javaslatot.

A rendeletet a következő linken találja: https://or.njt.hu/eli/v01/735858/r/2016/13

Az egyes kitüntető díjak ismertetése:

Díszpolgári cím

Budapest XXII. kerület – Budafok, Budatétény, Nagytétény, Baross Gábor-telep – Díszpolgára címben a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedő életművet létrehozó, vagy a kerület polgárai számára különösen jelentős tevékenységet végző személyek részesülhetnek. A címben évente egy fő részesülhet. A kitüntetés adományozásáról a díszpolgári kitüntetésben korábban részesült személyekből álló kuratórium javaslata alapján a képviselő-testület dönt.

Szabó Gyula-díj

A díj a kerületi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai vagy tagjai, valamint bármely más kerületi lakos számára adományozható, akik a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végeztek. A díj életműért is adományozható. A díj évente egy személy részére adományozható.

Záborszky Nándor-díj

A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület közbiztonságának javítása érdekében, vészhelyzet elhárítása során kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki. A díj évente egy személynek adományozható.

Az év budafok-tétényi vállalkozója díj

A díj azon kerületi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére adományozható, aki legalább 3 éve sikeresen működik, stabil, eredményes gazdálkodást tud felmutatni, a kerületben szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki tevékenységével hozzájárul a kerület fejlődéséhez, hírnevéhez és a kerületi vállalkozások megbecsüléséhez. A díj azon vállalkozó részére ítélhető oda, aki a közterheket maradéktalanul megfizette, illetve ellene büntetőeljárás nincs folyamatban. A díj évente egy vállalkozó részére adományozható.

Gráf Antal-díj

A díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére adományozható, akik a kerület környezeti–természeti állapotának megőrzése, védelme, javítása, rehabilitációja érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el. A díj egy személy részére adományozható.

Tóth József-díj

A díj azon intézményvezető, intézményvezető-helyettes vagy tagintézmény-vezető részére adományozható, aki a kerületben végzett intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi vagy tagintézmény-vezetői munkájával méltán nyerte el környezete elismerését, vagy kimagasló eredményt ért el. A díj különösen a sikeres vezetői életmű elismeréseként adományozható. A „Tóth József-díj” évente egy személynek adható.

Mihalik Sándor-díj

A díj azon pedagógusoknak adományozható, akik a kerületben az adományozást megelőző tanévben kimagasló színvonalú munkát, kiemelkedő tevékenységet végeztek. Évente legfeljebb kettő, a kerületben oktató pedagógusnak adományozható, és az „Év Pedagógusa” címmel jár együtt.

Katona Péter-díj

A Katona Péter-díj azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (ezen szakaszban a továbbiakban együtt: személyek) részére adományozható, akik a kerületben, a szociális munka területén olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel méltán nyerték el környezetük elismerését vagy kimagasló eredményt értek el. A díj évente legfeljebb két személynek adományozható.

Munkácsy Károly-díj

A díj évente legfeljebb kettő diáknak adományozható, akik a

  • kerületi oktatási intézmények 7–18 éves tanulói,
  • tanulmányi átlaguk az előző tanévben legalább 4,5,
  • kiemelkedő sporteredményt értek el elfogadott, dokumentált, hitelesített és ellenőrizhető budapesti, országos vagy nemzetközi egyéni, illetve csapatversenyeken.

Zakariás József-díj

A díj azon személyek, közösségek, csapatok részére adományozható, akik a kerület sportéletében magas színvonalú tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedő eredményt értek el. A díjat évente egy személy vagy közösség kaphatja.

Dr. Bálint Béla-díj

A díj azon természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületi egészségügy javítása, fejlesztése érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el. A díj évente legfeljebb két személynek adományozható.

Fotó: Horváth Tamás