Hírek

Felhívás partnerségi egyeztetésre
Az egyeztetés témája: Budafok Duna menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzatról szóló 28/2016. (XI.15.) önkormányzati rendelet módosítása a 16.§ (1) és (2) bekezdések pontosítása érdekében.
2019-08-02

Budafok-Tétény önkormányzata elkészíttette a Budafok Duna menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzat (DKÉSZ) módosításának tervezetét.

Jelen rendelet készítésének célja a hatályos 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzat tárgyi rendelkezésének pontosítása az alábbiak miatt:

A Hajó utcai tervezett jégcsarnok helyén, annak első ütemeként felmerült, hogy egy 70 m x 40 m alapterületű háromrétegű légtartásos sátorral lefedett műjégpálya létesüljön. Ez a DKÉSZ jelenleg hatályos szabálya miatt ideiglenes (szezonális) jelleggel üzemelhetne, mely nem lenne kedvező, így a rendelkezés pontosítása szükséges.

 

A tervjavaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a

http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes

internetes oldalon vagy személyesen a Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodáján tekinthető meg.

 

Az önkormányzat partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017 (02.27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2019. augusztus 30.-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

  • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Városrendezési Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy
  • elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.

 

A témában 2019. augusztus 14.-én, 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében lakossági fórumot tartanak. A lakossági fórumon való részvételi szándékot előzetesen, a fenti email címen szükséges jelezni. Az észrevételeket és javaslatokat a lakossági fórumon szóban, továbbá a lakossági fórumtól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

 

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.