Hírek

Felhívás partnerségi egyeztetésre: megengedett legnagyobb épületmagassági érték javítása
Az egyeztetés témája: a Budafok Duna menti területeire vonatkozó kerületi építési szabályzat, illetve erre vonatkozó önkormányzati rendelet (28/2016., XI. 15.) hibajavítása.
2017-03-13

„Hivatkozással az Épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény Étv. 8. § (2) bekezdésére valamint a Településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 42/A.§ (1) bekezdésére, jelen levelemben tájékoztatom, hogy Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette a tárgyi településrendezési eszköz módosításának tervezetét.” – áll a polgármester által jegyzett közleményben. A hibajavítás célja a szabályozási terven hibásan feltüntetett, megengedett legnagyobb épületmagassági érték javítása.

A tervjavaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes internetes oldalon vagy személyesen a Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodáján tekinthető meg. (A településrendezési eszköz egyeztetése állami főépítészi eljárás szerint történik, amennyiben a településrendezési eszköz módosítása elírás javítása, rajzi feldolgozásból, méretarányból adódó pontatlanság javítása érdekében történik.)

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 9/2017 (02.27.) önkormányzati rendelete alapján a Karsay Ferenc polgármester által ellenjegyzett közleményben az önkormányzat arra kéri a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a tervmódosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint 2017. március 31.-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

Írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Városrendezési Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.