Felhívás partnerségi egyeztetésre

2022. január 06. csütörtök
Budafok-Tétény önkormányzata elkészíttette a Dézsmaház utca környékére vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét, amelyről partnerségi egyeztetést tart.
Felhívás partnerségi egyeztetésre

A Dézsmaház utca környéke a kerület egyik speciális, a maga nemében egyedülálló része, melynek helytörténeti és városképi értéke jelentős. A területen a közelmúltban olyan beruházási folyamatok kezdődtek el, amelyek ezt a különleges városképi karaktert érdemben befolyásolják,  ezért az Önkormányzat a kerületi építési szabályzat módosítását/pontosítását kezdeményezi annak érdekében, hogy a jövőbeli fejlesztési folyamatok kereteit pontosabb határok közé szorítsa, elsősorban a terület városképi megjelenésének és identitásának megőrzésére érdekében.

A teljes tervjavaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes internetes oldalon tekinthető meg.

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017 (02.27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2022. január 26.-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket, az alábbi elérhetőségeken:

  • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Műszaki Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy
  • elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.

A tárgyi témában 2022. január 17.-én, 15:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Házasságkötő termében tájékoztatót tartunk, amelyre előzetes regisztráció szükséges. A regisztrációt a fenti e-mail címre várjuk. Az észrevételeket és javaslatokat a tájékoztató keretében szóban, továbbá a tájékoztatótól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.