Hírek

Felhívás partnerségi egyeztetésre
A kerület önkormányzata a Budafok–Tétény Budapest XXII. kerület Kerületi Építési Szabályzatról szóló 10/2018. (V.03.) önkormányzati rendelet módosítása a Gksz-2/BF/6 jelű építési övezet előírásaira vonatkozóan tart partnerségi egyeztetést.
2021-02-23

Budafok-Tétény Budapest, XXII. kerület Önkormányzata elkészíttette a tárgyi övezetre vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) módosításának tervezetét.

Jelen rendelet készítésének célja a hatályos 10/2018. (V. 03.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott KÉSZ pontosítása, annak érdekében, hogy a Gksz-2/BF/6 jelű övezetben raktározás, szolgálati lakás rendeltetések is elhelyezhetőek legyenek.

A teljes tervjavaslat a partnerségi egyeztetés dokumentumtárában a budafokteteny.hu/onkormanyzat/partnersegi-egyeztetes  internetes oldalon tekinthető meg.

Önkormányzatunk partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 21/2017 (02.27.) számú rendelete alapján ezúton kérem a partnerségi egyeztetésben résztvevőket, hogy a fent ismertetett módosításokkal kapcsolatban a partnerségi egyeztetésben rögzített szabályok szerint legkésőbb 2021. március 10.-ig tegyék meg javaslataikat, észrevételeiket az alábbi elérhetőségeken:

  • írásban a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Polgármesteri Hivatala Főépítészi es Műszaki Irodájának címezve (1221 Budapest, Városház tér 11.) vagy
  • elektronikus levélben a devaiz@bp22.hu címre küldve.

Egyúttal tájékoztatom Önöket, hogy a tárgyi témában 2021. március 2-án, 14:00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal dísztermében tájékoztatót tartunk, amelyre regisztráció szükséges, mert a járványügyi előírásoknak megfelelően maximum 10 fő vehet részt. A regisztrációt a fenti e-mail címre várjuk. Az észrevételeket és javaslatokat a tájékoztató keretében szóban, továbbá a tájékoztatótól számított 8 napon belül papír alapon vagy elektronikusan lehet megtenni.

A partnerségi rendelet alapján a partnerségi egyeztetésben az alábbi természetes személyek, jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: partnerek) vehetnek részt:

a) a kerület közigazgatási területén ingatlannal rendelkezni jogosult természetes vagy jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet,

b) kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező civil szervezetek,

c) azon építészeti, mérnöki szakmai érdekképviseleti szervek, amelyek székhelye, telephelye a kerületben található, és tevékenységük a kerület településfejlesztésével, településrendezésével kapcsolatos, vagy azzal összefüggésbe hozható,

d) a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 98. § (2) bekezdés c) pontja alapján a településrendezési eszközök véleményezési eljárásába - a partnerségi egyeztetés megkezdése előtt legalább 30 napnál korábban - a polgármesternél írásban bejelentkező egyéb szervezet,

e) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,

f) a kerületben székhellyel, telephellyel rendelkező vallási közösségek.