Ugrás a tartalomra

Hamarosan megkezdődhet a Balatoni úti körforgalmak építése

2018. március 28. szerda
A térség biztonságos közlekedése, fejlesztése érdekében a Balatoni úton a Fővárosi Önkormányzat finanszírozásában, a BKK Zrt. beruházásában 2 db körforgalom létesül, a Tanító és a Háros utca csomópontokban, egyúttal a köztük lévő útszakasz aszfalt kopórétege is felújításra kerül.
Hamarosan megkezdődhet a Balatoni úti körforgalmak építése

A munkák közbeszerzése folyamatban van az ajánlattételi határidő március 27. A munkák megkezdése a közbeszerzési eljárás lezárultát, a vállalkozási szerződés megkötését követően 2018 második negyedévében várható.

XI.-XXII. Balatoni út – Tanító utcai körforgalmú csomópont

A Tanító utcai csomópont jelenleg 3 ágú, kiegészülve a Shell üzemanyagtöltő állomás egyirányú bejáratával, melyhez a városhatár felöl balra kanyarodó sáv, centrum felöl lassítósáv épült. Az üzemanyagtöltő állomásról való kihajtás 110 méterre történik a csomóponttól délre. Ez az útcsatlakozás szolgálja ki a XI. kerület területén lévő zártkerti ingatlanokat. A csomópont centrum felöli oldalán eltolva mindkét oldalon bazaltbeton burkolatú buszöböl épült, melyet a Volánbusz Zrt üzemeltet. A csomópontban a balra kanyarodó mozgások nehézkesek, mellékirányból a Balatoni útra történő felhajtás jelentős várakozásra készteti az autósokat.

A probléma megoldására a csomópontban egy 6 m széles egy forgalmi sávos útpályával és 18,5 m külső sugárral rendelkező körforgalom létesül. A torkolati ágakon térkő burkolatú háromszögszigetek létesülnek, melyeken kijelölt gyalogos átkelőhelyek vezetnek át. A csatlakozó utak mentén térköves járdák létesülnek.

A Tanító utcai körforgalom víztelenítésére víznyelők létesülnek, melyek csatornán keresztül a meglévő nyíltárkos vízelvezető rendszerhez csatlakoznak.

A területen üzemelő távközlési alépítmény-, és kábelhálózat kiváltásra, biztonságba helyezésre kerül.

A légvezetékes közcélú hálózat tartószerkezetei részben az újonnan kiépítendő úttestbe kerülnek. A jelenlegi közvilágítási lámpatest által biztosított megvilágítás nem megfelelő, így a tervezett útszakaszon a körforgalmi csomópont és gyalogátkelő létesítéséhez kapcsolódóan a kisfeszültségű közcélú légvezetéki hálózat bontására és szabvány szerinti megvilágítást biztosító, új földkábeles közvilágítási hálózat létesítésére kerül sor.

Jelentősen bővülnek a zöldfelületek: a munkálatok miatt feltétlenül kivágandó 7 db fa pótlására 9 db sorfa és 2622 db cserje telepítése, továbbá 2294 m2 füvesítés is megvalósul. A körforgalom középszigetébe cserjéket ültetnek.

A kivitelezés alatt a Balatoni út forgalma folyamatosan biztosított. A Tanító utca a torkolat építése ideje alatt zsákutca lesz, ekkor a Pedellus utca felé biztosított a közlekedés. A helyi autóbusz járatok terelt útvonalon (Kőérberki – Tegzes utcákon) közlekednek majd.

Hamarosan megkezdődhet a Balatoni úti körforgalmak építése

XI.-XXII. Balatoni út – Háros utcai körforgalmú csomópont

A Háros utcai csomópont jelenlegi geometriai kialakítása előnytelen, balesetveszélyes. A Háros utca csatlakozó szakasza közel párhuzamos a Balatoni úttal. A Balatoni úthoz való csatlakozásánál keleti oldalon a Kőérberki út kapcsolódik. A 7. sz. főút északi iránya felöl a nyugati oldalon egyirányú szervízútra lehet felhajtani, amely az ingatlanok megközelítését szolgálja.

Az Arany János utca vonalában kijelölt gyalogos átkelőhely működik, középszigetes lépcsős kialakítással. A Balatoni úthoz képest a Háros utca és a szerviz út is magasabban fekszik, ezért a Balatoni út mindkét oldalán rézsűs kialakítás van.

A csomópontban tervezett 4 ágú körforgalom körpályája 8,00 m széles. A torkolati ágakon térkő burkolatú háromszögszigetek létesülnek. Gyalogos átkelőhely lesz a Kőérberki út torkolati részén a középszigeten átvezetve és a Háros utcán az Arany János utcai torkolatnál, mely a Balatoni úton meglévő-megmaradó zebrához vezet. A körforgalom létesítésével a szervízút a Kamaraerdei út felöl lesz megközelíthető. A buszmegállók megközelíthetősége érdekében térköves járdák létesülnek.

A körforgalom és a csatlakozó ágak csapadékvizeinek elvezetésére zárt csapadékcsatorna építése szükséges, melynek befogadója a Balatoni út jobb oldalán átépítendő mederelemes árok. A körforgalom új geometriája miatt szükséges a meglévő ivóvízvezeték kiváltása is.

A légvezetékes közcélú hálózat tartószerkezetei részben az újonnan kiépítendő úttestbe kerülnek. A jelenlegi közvilágítási lámpatest által biztosított megvilágítás nem megfelelő, így a tervezett útszakaszon a körforgalmi csomópont és gyalogátkelő létesítéséhez kapcsolódóan a kisfeszültségű közcélú légvezetéki hálózat bontására és szabvány szerinti megvilágítást biztosító, új földkábeles közvilágítási hálózat létesítésére kerül sor.

Ebben a csomópontban is jelentősen bővülnek a zöldfelületek: a munkálatok érdekében feltétlenül kivágandó 18 db fa pótlására 54 db fa, 4638 db cserje telepítése, továbbá 1590 m2 füvesítés is megvalósul. A körforgalom középszigetébe cserjéket ültetnek.

A kivitelezés alatt a Balatoni út forgalma folyamatosan biztosított lesz. Az érintett buszjáratok terelőúton közlekednek az építés ideje alatt.

Hamarosan megkezdődhet a Balatoni úti körforgalmak építése

(BKK)