Hírek

Hosszúréti-patak medrének kotrását nem tartja szükségesnek az üzemeltető
A mederkotrás szerepe elsődleges az árvízvédelem szempontjából. Az üzemeltető Fővárosi Csatornázási Művek kizárólag a meder tisztítását, a mederszűkítő tárgyak eltávolítást tartja csak szükségesnek a területen. Az önkormányzat saját hatáskörében, valamint az érintett településekkel összefogva is folytatja küzdelmet a patak ügyének rendezése és a lakosság védelme érdekében.
2020-11-03

A legutóbbi testületi ülésen a képviselők a Hosszúréti-patak kapcsán tárgyaltak arról, hogy a lakosság védelme és az árvízkárok csökkentése érdekében szükséges a patak által érintett települések összefogásának további támogatása, valamint hogy közösen pályázatot nyújtanak be a vízjogi létesítési engedélyezési terv kidolgozásához szükséges pénzeszközök elnyerésére.

A Hosszúréti-patak kérdése egész Rózsavölgyet, azaz közel ezer háztartást érint és veszélyeztet a patak kiöntésekor, ezért mielőbbi rendezése érdekében a városvezetés mindent elkövet. Az érintett településekkel folytatott együttműködésen túl a patak üzemeltetőjét, a Fővárosi Csatornázási Művek vezetőségét is több ízben kérte számon az eddig megtett vagy elmaradt intézkedések kapcsán. Az FCSM kötelezettsége ugyanis a védekezésben kiemelt fontosságú patakmeder karbantartása, kezelése. A patakmeder átfogó tisztítására ennek ellenére az elmúlt közel 10 évben nem kerítettek sort. A mederkotrás hiánya így jelentős mennyiségű iszaplerakódáshoz vezetett, ami nagyobb vízhozam esetén okozhatja a víz kilépését a mederből, továbbá nyáron az alacsonyabb vízhozamkor rendre elgazosodik a meder, és sajnos az illegális hulladéklerakás is megjelent a területen, így a szerves hulladék bomlásakor elviselhetetlen bűzt éreznek az ott élők. Ráadásul mindez a rágcsálóknak is kedvez, így több lakossági panasz is árulkodik azok elszaporodásáról.

Az önkormányzat legutóbbi levelében ezekre a problémákra világított ismételten rá és kérte az azonnali szükséges intézkedések megtételét. Az FCSM válaszában jóllehet a kaszálást és a medret szűkítő műtárgyak, bedőlt tuskók, uszadékok eltávolítását kilátásba helyezte, a kotrást továbbra sem tartja szükségesnek. A patkány és egyéb rágcsálók irtására nem reagált levelében.

Budafok-Tétény önkormányzata az itt élők védelme, a lakókörnyezete és természeti értékei megóvása érdekében további lépéseket fontolgat a Hosszúrtéti-patak ügyének rendezésére, de addig is kéri, hogy amennyiben panaszuk van a patak és közvetlen környezete kapcsán,  jelezzék azt közvetlenül az üzemeltetőnek az ugyfelszolgalat@fcsm.hu email címre írva vagy a 06 80 / 455-000 zöldszámot tárcsázva.