Idén is várják a javaslatokat a kerületi díjazottakra

2021. február 19. péntek
Budafok-Tétény Önkormányzata idén is díjazza azokat, akik példamutató tevékenységükkel segítik közösségünk fejlődését, kiemelkedőt alkotnak kerületünkben.
Idén is várják a javaslatokat a kerületi díjazottakra

Azok nyerhetik el ezen, Önkormányzatunk által alapított díjakat, akik nemcsak saját területükön alkotnak maradandót, de tehetségükkel és szorgalmukkal kerületünk gyarapodásában is nagy szerepet játszanak.

A 2020-as évet mindenki számára megnehezítette a koronavírus-járvány, így kérjük, hogy javaslatukat lehetőleg  idén olyan személyre, vagy közösségre tegyék, akik kiemelkedő teljesítménnyel járultak hozzá a járvány elleni védekezéshez.

A jelenlegi helyzetre való tekintettel ebben az évben a postai küldeményen kívül – az Önkormányzat portája előtti gyűjtőládába, és elektronikus úton is várják a javaslatokat a dijak@bp22.hu e-mail címen. A javaslattételhez szükséges nyomtatványok ide kattintva érhetők el.

 

A meghirdetett kerületi díjak:

 • Díszpolgári kitüntetés – a kerületért végzett tevékenységükkel kiemelkedő életművet létrehozó, vagy a kerület polgárai számára különösen jelentős tevékenységet végző személyek részesülhetnek.
   
 • Szabó Gyula-díj – a kerületi közművelődési intézmények, kulturális egyesületek, művészeti csoportok, illetve ezek munkatársai, vagy tagjai, valamint bármely más kerületi lakos számára adományozható, akik a kulturális, közösségi élet területén kiemelkedő eredményességű, maradandó értékű tevékenységet végeztek.
   
 • Záborszky Nándor-díj – azon természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület közbiztonságának javítása érdekében, vészhelyzet elhárítása során kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki.
   
 • Az év budafok-tétényi vállalkozója díj – azon kerületi székhellyel, illetve telephellyel rendelkező egyéni vállalkozó, gazdasági társaság vezető tisztségviselője részére adományozható, aki legalább 3 éve sikeresen működik, stabil, eredményes gazdálkodást tud felmutatni, a kerületben szakmailag elismert, köztiszteletben álló személyiség, aki tevékenységével hozzájárul a kerület fejlődéséhez, hírnevéhez és a kerületi vállalkozások megbecsüléséhez.
   
 • Gráf Antal-díj – azon természetes, vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek részére adományozható, akik a kerület környezeti – természeti állapotának megőrzése, védelme, javítása, rehabilitációja érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el.
   
 • Tóth József-díj – azon intézményvezető, intézményvezető-helyettes, vagy tagintézmény-vezető részére adományozható, aki a kerületben végzett intézményvezetői, intézményvezető-helyettesi vagy tagintézmény-vezetői munkájával méltán nyerte el környezete elismerését vagy kimagasló eredményt ért el.
   
 • Mihalik Sándor-díj – azon pedagógusoknak adományozható, akik a kerületben az adományozást megelőző tanévben kimagasló színvonalú munkát, kiemelkedő tevékenységet végeztek.
   
 • Katona Péter-díj – évente legfeljebb két természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületben a szociális munka területén olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel méltán nyerték el környezetük elismerését vagy kimagasló eredményt értek el.
   
 • Munkácsy Károly-díj – évente legfeljebb kettő diáknak adományozható, akik a kerületi oktatási intézmények 7–18 éves tanulói, tanulmányi átlaguk az előző tanévben legalább 4,5-es, a rendelet szerinti kiemelkedő sporteredményt értek el az elfogadott, dokumentált, hitelesített és ellenőrizhető budapesti, országos vagy nemzetközi egyéni illetve csapatversenyeken.
   
 • Zakariás József-díj – azon személyek, közösségek, csapatok részére adományozható, akik a kerület sportéletében magas színvonalú tevékenységet végeztek, illetve kiemelkedő eredményt értek el.
   
 • Dr. Bálint Béla-díj – azon természetes vagy jogi személynek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetnek adományozható, akik a kerületi egészségügy javítása, fejlesztése érdekében olyan folyamatos vagy egyszeri tevékenységet végeztek, amellyel maradandó, példaértékű vagy kimagasló eredményt értek el.
   
 • Tiszta, virágos kerületért díj – azon természetes vagy jogi személyek, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban: személyek) részére adományozható, akik a kerület tisztaságának megőrzése, környezetünk szépítése és egészségesebbé tétele érdekében kiemelkedő tevékenységet végeztek.

 

A nyitókép a 2019-es kerületi díjátadón készült.