Időközi önkormányzati választás 2022.

2022. június 21. kedd
A Budapest XXII. Kerületi Helyi Választási Bizottság 2022. július 31. (vasárnap) napjára tűzte ki Budapest XXII. kerület 6. számú egyéni választókerületében az időközi önkormányzati képviselő-választást.
Időközi önkormányzati választás 2022.

A szavazás 6.00 órától 19.00 óráig tart.

A választáson egyéni önkormányzati képviselőt választanak a 6. számú egyéni választókerület választójoggal rendelkező lakosai.

Az időközi önkormányzati képviselő választáson választó és választható minden nagykorú magyar állampolgár, aki a lakcímnyilvántartásba bejelentett magyarországi lakóhellyel rendelkezik, továbbá az Európai Unió más tagországának (Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Csehország, Dánia, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Írország, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, Málta, Németország, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svédország, Szlovákia, Szlovénia) állampolgára, ha magyarországi lakcíme a 13-as, a 14-es és a 15-ös számú szavazókörben van.

Az érintett utcák jegyzéke elérhető a https://budafokteteny.hu/ugyintezes/valasztasi-iroda oldalon.

A választójoggal rendelkező lakosok az alábbi szavazóhelyiségekben szavazhatnak:

13-es szavazókör

1222 Budapest, Árpád u. 2.

Árpád Utcai Általános Iskola

14-es szavazókör

1221 Budapest, Ják utca 44-46. Zöldecske Tagóvoda

15-ös szavazókör

1222 Budapest, Árpád u. 2.

Árpád Utcai Általános Iskola

A választáson a választópolgárok egy szavazólapot kapnak.

 

AKTUÁLIS HATÁRIDŐK

Választási értesítő

Aki 2022. május 25-éig nem kapta meg a választási értesítőt, keresse fel a Helyi Választási Irodát az érvényes személyi okmányaival.

Átjelentkezés

Az időközi választáson átjelentkezésre nagyon szűk körben van lehetőség. Az a választópolgár tud átjelentkezni a fenti három szavazókör között, akinek mind az állandó lakcíme, mind a tartózkodási helye a 6. sz. egyéni választókerületben van. További feltétel, hogy a tartózkodási helye már 2022. április 18-án létezett, és a választás napján is érvényes lesz.

Az átjelentkezési kérelmeket 2022. július 27-én 16.00 óráig lehet benyújtani.

A választással kapcsolatban további részletes tájékoztatásért látogassa meg a www.valasztas.hu weboldalt, vagy forduljon a Polgármesteri Hivatalban működő helyi választási irodához.

A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Helyi Választási Iroda elérhetőségei:

cím: 1221 Budapest, Városház tér 11.

telefonszám: 06-1/229-2611

e-mail cím: valasztas@bp22.hu

faxszám: 06-1/229-2611/260

vezetője: dr. Szántó János jegyző

A választással kapcsolatos tudnivalókról, kérelmekről, határidőkről a következő lapszámokban részletes tájékoztatást adunk.

Helyi Választási Iroda