Hírek

Elindult a párbeszéd a Hosszúréti-patak árvízvédelmének ügyében
Karsay Ferenc polgármester levélben kereste meg az ott élőket, mert visszajelzés érkezett a patak rendezésének ügyével kapcsolatban. Az önkormányzat célja az árvízvédelmi létesítmények megépítése és a Hosszúréti-patak közelében élők személyi és vagyonbiztonságának megteremtése. Ennek érdekében párbeszédet kezdeményezett az ott élőkkel, akik e-mailben tehetnek észrevételt.
2021-02-18

2010. május utolsó napjaiban a Hosszúréti-patak kilépett a medréből. A hatalmas lezúduló víztömeget pedig sem a budaörsi víztározó, sem a Kőérberek-Tóváros területén épült halastó nem tudta feltartóztatni. Az áradás Budaörsön és Budafokon okozta a legnagyobb károkat, a XXII. kerületben a Honfoglalás utca egy része, és a Kártya utca egésze víz alá került, a lakók többségét pedig kitelepítették. A közeli gépműhelybe beömlő víz fáradt olajjal teli hordókat borított fel, így az egész utca olajos vízben úszott, súlyos környezettszennyezést okozva.

Budafok-Tétény Önkormányzata ideiglenes szállást és melegedőt biztosított a rászorulóknak és megígérte az érintett telektulajdonosoknak, hogy mindent elkövet a biztonságos életfeltételek kialakítása érdekében, hogy többé ne fordulhasson elő hasonló katasztrófa.

A Budapest Főváros árvízvédelmével kapcsolatos feladatokat a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt. látja el. A Fővárosi Önkormányzat az áradást követően a patak teljes budapesti szakaszának felújítását megterveztette és a kiviteli munkákat megrendelte a Swietelsky Magyarország Kft.-től. A beruházás azonban elmaradt, mert a vállalkozó az építési terület átvételét megtagadta és a vállalkozási szerződést felbontotta többek között azzal az indokkal, hogy a XXII. kerületben az építési beruházással érintett közterületen építmények, kerítések találhatók, melynek okán az építési területet nem tudja átvenni. 

Az önkormányzat által a Hosszúréti-patak árvízvédelmi munkálatainak előkészítésével kapcsolatban korábban kiküldött levélre több visszajelzés érkezett a lakosság részéről. A levél arról tájékoztatta az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy sokuk telkének természetbeni határa a Budapest XXII. kerület (221169) hrsz-ú közterületi ingatlanon van, melyet többen nehezményeztek.

A patak medrének teljes hosszában elengedhetetlen az árvízvédelmi rendezés, amely addig nem lehetséges, amíg a telekhatárokon túlterjeszkedő kerítések, építmények akadályozzák a kivitelezést.  

Ahhoz, hogy a 2010. évi események ne ismétlődjenek meg, a patakkal érintett 7 önkormányzat első lépésként közös pályázatot nyújt be a patak rendezésére. Ezt elősegítendő szeretnék a Hosszúréti-patak partján található közterületek használatát is tisztázni.

Karsay Ferenc polgármester ezért a veszélyhelyzettel elrendelt korlátozások megszűnését követően lakossági fórumot hív össze a lakosság tájékoztatására és észrevételeik, véleményük meghallgatására.

Az önkormányzat által elvégzett geodéziai felmérés eredményeivel kapcsolatos észrevételeiket, kérdéseiket, a személyre szóló levelekben megadott címre várják.