Hírek

Kenyéráldás Szent István király ünnepén
Országszerte az államalapításra és első keresztény királyunkra, Szent Istvánra emlékeztünk augusztus 20-án
2021-08-27

Az államalapítás hivatalos ünnepéhez hozzátartozik az új búzából sütött, nemzeti szalaggal átkötött kenyér megáldása, megszentelése és megszegése is, így Szent István király napján Budafok-Tétényben is szentmisével és kenyéráldással ünnepeltek a kerület lakói.

A Budapest – Budatétényi Szent István-plébániatemplomban Magyarország állami ünnepén Udvarnoky László plébános tartott szentmisét, amelyet körmenet követett a templom kertjében. Az utolsó mellékoltárnál került sor a kenyéráldásra, amelyet a megszentelés után Németh Zsolt országgyűlési képviselő szegett meg.

Délelőtt fél tizenegyre megteltek a templom padsorai, a kórus elhallgatott és az orgonán felcsendült J. S. Bach d-moll toccata és fúga című műve. A pap, valamint a ministránsok elfoglalták helyüket a főoltár előtt, és elkezdődött a szertartás.

Udvarnoky László a Szentírás példabeszédeiből idézett:

– Abban az időben Jézus így szólt tanítványaihoz: „Mindaz, aki meghallgatja szavaimat és szerintük cselekszik, ahhoz az okos emberhez hasonlít, aki a házát sziklára építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, és nekizúdult a háznak, de az nem dőlt össze, mert sziklára épült. Aki viszont hallgatja szavaimat, de nem követi azokat, ahhoz az ostoba emberhez hasonlít, aki a házát homokra építette. Szakadt a zápor, ömlött az ár, süvített a szél, nekizúdult a háznak, az összedőlt, és nagy romhalmaz lett belőle.” Ezzel Jézus befejezte beszédét. A nép elragadtatással hallgatta tanítását, mert úgy tanított, mint akinek hatalma van, nem úgy, mint az írástudók – hirdette az evangélium igéit a budatétényi plébános, majd köszönetet mondott Szent Istvánnak, hogy a bibliai példázat szerinti „sziklára”, az istenhitre építette országát, Magyarországot, ezért azt a történelem viharai nem tudták romba dönteni.

– A koronavírus-járvány miatt a tavaly elmaradt ünneplés rádöbbentett minket arra, hogy közösség nélkül nem lehet ünnepelni, és ünnep nélkül nem jöhet létre közösség. Most megmutathatjuk, hogy van közösségünk, és tudunk is ünnepelni ezen a napon, amelyet a templombúcsú is kiemeltté tesz – hangzott el az ünnepi szentbeszédben. 

Az áldozás után, a mise részeként Lévay Pál leleplezte Zsámboki Orsolya festőművész Szent Mihályról készült festményét. A Magyar Nemzeti Galéria restaurátora a Szent Mihály-kápolnának ajándékozta a főangyalról készült alkotását. A művész elmondta: örül, hogy méltó helyre kerül a Római Katolikus Egyház védőszentjéről készült kép, amelynek megfestésekor ragaszkodott a középkori technikához és a szigorú ikonográfiához.

A szentmise végeztével, a körmenet utolsó állomásán a jelenlévők elénekelték az Égből szállott szent kenyér című egyházi éneket, majd a plébános megáldotta a szabadtéri oltáron lévő kenyereket.

Udvarnoky László így fohászkodott:

– Urunk, aki megadtad, hogy Szent István királyunk, országunk fő védőszentjének ünnepén összegyűlve együtt ünnepeljünk, aki hétről hétre megtöröd és szétosztod közöttünk az eucharisztia égi kenyerét, áldd meg ezeket a kenyereket, életünk mindennapi táplálékát, és taníts meg arra, hogy mindennapi kenyerünket mi is megosszuk másokkal, hogy megízlelhessük az igazi, testvéri szeretet ízét.

A kenyér megszentelése és felvágása után megkondult a harang, és amíg a hangja el nem halt, a hívek együtt imádkoztak. A Himnusszal záródó ünnepségen Karsay Ferenc polgármester is részt vett.

(Tamás Angéla)