Hírek

Kiszámíthatóan és jól gazdálkodik az önkormányzat – ezt mutatják a legújabb lakossági felmérések a kerületben
Két közvéleménykutatás is készült 2016-ban az önkormányzat felkérésére, egyik a budafok-tétényi fiatalok közügyekkel kapcsolatos véleményére, a másik a felnőtt lakosság kerületi identitástudatára, a helyi fejlesztésekkel, beruházásokkal kapcsolatos véleményére, médiafogyasztási szokásaira kérdezett rá.
2017-02-03

Karsay Ferenc polgármester a képviselő testületi ülésen az idei költségvetés általános vitája során a fejlesztési tervekről szólva azt hangsúlyozta: a közösségi döntéshozatal iránti igénynek eleget téve az önkormányzat idén tovább kívánja bővíteni a részvételi demokrácia eszközeit, lehetőségeit. Az a célunk, hogy a budafok-tétényiek közül minél többen elmondhassák a véleményüket, javaslataikat a kerületünket érintő ügyekkel, tervekkel kapcsolatban - tette hozzá Karsay Ferenc.

A budafokteteny.hu oldalán teljes egészében elérhető közvéleménykutatási eredményekből a többi között az is kiderült, hogy a közösségi döntéshozatallal kapcsolatban lakosaink informáltnak tartják magukat, illetve szeretnének több döntésben közvetlenül, vagy a mostani lehetőségekhez mérten közvetlenebbül részt venni.

A polgármester a képviselő testületi ülésen az ifjúságkutatási felmérés egyik legfőbb tanulságaként említette, hogy a kerületben élő fiatalok jelentős része (sportágtól függően, akár többsége) a kerületen kívül sportol. Ezt sok esetben kényszerűség okozza, legyen szó a létesítményekről, vagy a sportoktatás szintjéről. A kutatás fókuszcsoportos részén a szülők és a fiatalok egyaránt úgy nyilatkoztak, hogy amennyiben lehetőség adódna, úgy szívesen sportolnánk a kerületben, ezáltal nem kellene ingázniuk. Ebből az következik, hogy a kerület szempontjából stratégiai fontosságú fejleszteni a sportlétesítményeket, ezzel erősítve a helyi közösségeket és kiszolgálva az itt élők igényeit. Az látható, hogy kiemelkedő igény van egy Duna-parti sportlétesítményre, ahol a különféle vízisportoknak hódolhatnának a budafok-tétényiek. Egy ilyen új létesítménynek jelentős közösségépítő szerepe is lehet - tette hozzá Karsay Ferenc.

A polgármester a közeli tervek között említette a folyamatos közterületi fejlesztések és minőségnövelő munkálatok mellett, a fővárosi önkormányzatnak benyújtott újabb három Tér_köz pályázatot: a Hajó utcai Duna part zöldfelület rekonstrukcióját és csatlakozó fejlesztéseket célzó projektet, a Szent István játszótér fejlesztési tervét, és a Klauzál Ház udvarának rekonstrukciós projektjét. Ezek a fejlesztések mind a budafok-tétényi közösségek erősítését szolgálják, hiszen a megvalósuló kiszolgálóegységek révén jelentősen megnövekedhet a szabadidejüket a kerületünkben eltöltő családok, fiatalok és idősek száma - mondta Karsay Ferenc.

A polgármester szólt arról is, hogy Budafok-Tétény önkormányzata a közterület-felügyelet kiemelésével, megerősítésével fokozottan ügyel a közterületeken a rendre, tisztaságra és biztonságra. Amellett, hogy Budafok-Tétény már most is Budapest egyik legbiztonságosabb kerülete, ez utóbbit erősíti a közterületi kamerarendszer fejlesztése is. A tervek szerint négy mobil térfigyelő kamera lesz, egy a Péter-Pál utcában a Czuba villánál, egy a Magdolna utcai buszmegállónál, egy további a Rózsakerti ltp-nél, és egy Nagytétényben a Bartók Béla úton. Ezen felül 12 db rendszámfelismerő kamera is lesz a kerület több pontján.

Szó esett az önkormányzat által tavaly tavasszal létrehozott mobilapplikációról is, amely révén az önkormányzat a közösségek bevonásával kívánja fenntartani a közösségi területek minőségét, ezen keresztül a kerület polgárai jelezhetik a közterületi problémákat is. A mobilapplikció a közösség bevonásának újszerű, igen népszerű, és hatékony formájának bizonyult a bevezetése óta - összegezte a tapasztalatokat Karsay Ferenc.

A polgármester az önkormányzat költségvetési helyzetét elemezve azt hangsúlyozta, hogy a 2006 előtti időszakkal ellentétben immáron kiszámítható, biztonságos költségvetéssel rendelkezik Budafok-Tétény, aminek köszönhetően évről évre maradványösszegek átcsoportosítására, plusz fejlesztések végrehajtására van lehetőség. Az Önkormányzat helyzete a takarékos gazdálkodásnak köszönhetően tehát javult, mivel 2006. évben a kiadások teljesítése érdekében még jelentős működési célú, illetve felhalmozási hitelfelvételre volt szükség (összesen 616.545.000 Ft), ami a 2016. évre 0-ra csökkent. A pénzeszközök állományában is jelentős a növekedés, 2016. évben 46.916.000 Ft volt, ami 2016-ra 7.517.633.000 Ft-ra növekedett. E pénzeszközöket befektetve jelentős kamatbevételeket tud elérni az Önkormányzat. Elhangzott a többi között az is, hogy Budafok-Tétény Önkormányzata kiemelt figyelmet fordít a közalkalmazottak megfelelő bérezésére, jutalmazására, ennek folyományaként jelentős bérnövekedés tapasztalható a közalkalmazottak esetében, ami részben a központi kormányzatnak is köszönhető.

Kapcsolódó képgaléria: