Ugrás a tartalomra

Köszönjük az Állami Számvevőszék munkáját!

2024. február 28. szerda
Új módszertan kidolgozását kezdte meg az ÁSZ az önkormányzatok és a központi költségvetési szervek ingatlanhasznosítási tevékenységének ellenőrzésében. Öt különböző településen, a település méretéből adódó sajátosságok maximális figyelembevételével indult el a kísérleti, mai divatos kifejezéssel élve pilot projekt. Ennek az izgalmas szakmai munkának lehetett aktív részese Budafok-Tétény önkormányzata, polgármesteri hivatala, ahol mi képviselhettük a fővárosi kerületek településtípusát.
Köszönjük az Állami Számvevőszék munkáját!

A közel egyéves munka eredményeként hét adatszolgáltatási körben, több tízezer oldal terjedelmű dokumentáció, mindösszesen 4737 dokumentum feltöltése történt meg az ÁSZ ÁBR elektronikus rendszerébe. A dokumentumok feltöltésére adatszolgáltatásonként 8-8 nap állt rendelkezésünkre. Az adatszolgáltatások teljesítésén a polgármesteri hivatalban 12 középvezető és 27 ügyintéző, összesen 39 fő dolgozott. Az adatszolgáltatásra fordított munkaórák száma, beleértve a hétvégi túlmunkavégzés elrendeléseket is, átlagosan 55 óra/fő, összesen 2145 munkaóra volt.

Az új módszer közös kimunkálása során együtt tanultunk az Állami Számvevőszék szakembereivel. Ez a gyakorlat lehetővé tette, hogy azonnal, már menet közben módosítsuk a hivatali ügymenetet, közösen alakítsuk ki és alkalmazzuk azt a szabályrendszert, amit a továbbiakban minden önkormányzattól megkövetel az ÁSZ.

Az összefoglalóban szereplő módosítandó megállapítások mellett – amelyeket beépítünk belső folyamatainkba, kontrollrendszerünkbe – alapvetően pozitív visszajelzéseket kaptunk.

Szabályszerűen történt:

  • az önkormányzatnál az ingatlan vagyon értékesítése, az önkormányzati tulajdonú ingatlanok tulajdonjogának ingyenes átruházása;
  • az ellenőrzött 34 ingatlanvásárlással, -beruházással, -felújítással kapcsolatos intézkedés végrehajtása, elszámolása;
  • az ingatlanok térítésmentes átadása és átvétele.

Megfelelő volt:

  • az önkormányzatnál az ingatlangazdálkodási, -hasznosítási tevékenységek, folyamatok tekintetében a belső kontrollrendszer kialakítása.

Meghatároztuk:

  • az önkormányzati vagyonnal történő gazdálkodás szabályait a jogszabályi előírásoknak megfelelően, valamint az ingatlangazdálkodás során a fenntarthatósági és környezetvédelmi követelményeket.

Rendelkeztünk:

  • az ingatlangazdálkodási, -hasznosítási tevékenység végrehajtásához kapcsolódó szabályzatokkal, tervekkel;
  • a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásainak megfelelően gazdasági programmal;
  • a nemzeti vagyonról szóló törvény előírásainak megfelelően elkészített közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervvel;
  • az ingatlangazdálkodással kapcsolatos folyamatokra vonatkozó ellenőrzési nyomvonalakkal, kockázatelemzéssel.

A jelentéstervezet megállapításaira tett észrevételünkben arról is tájékoztatást adtunk, hogy megtettük a szükséges intézkedéseket a hiányosságok megszüntetésére, ezáltal az ellenőrzés megállapításai az ellenőrzés folyamatában hasznosultak. Amit nem tudtunk az ellenőrzés alatt korrigálni, azt a jelentés alapján tesszük meg.

Köszönet a köztisztviselők áldozatos munkájáért!