Hírek

Követeltük a kátyúk kijavítását
Karsay Ferenc polgármester a közútkezelőhöz fordult az utak állapota miatt
2019-06-05

Az utóbbi időben számos panasz érkezett az önkormányzathoz, illetve a lakosság részéről több felháborodott bejegyzés is született a Budapest Közút Zrt. kezelésében és üzemeltetésében lévő kerületi utak állapotával kapcsolatban. A kerületiek joggal nehezményezték, hogy ezeken az útszakaszokon igen sok a kátyú, illetve az útburkolatok leromlott állapotban vannak. Karsay Ferenc polgármester ezért a Budapest Közút Zrt. vezérigazgatójához fordult, hogy orvosolják a helyzetet. A polgármester a levelében úgy fogalmazott: teljes joggal háborodott fel a lakosság, mivel a Budapest Közút Zrt. kezelésében és üzemeltetésében lévő utak burkolata minősíthetetlen állapotban van, a szó szoros értelmében közel járnak a járhatatlanhoz.

Az önkormányzat szakemberei szerint a Budapest Közút Zrt. maximum a téli üzemeltetési körülményeknek megfelelő technológiával tartja karban az utakat. Május közepén hidegaszfalttal kátyúzni még ideiglenes megoldásnak sem elfogadható. Nem megoldás, mert az első esőtől kijáródik a tömedékelés. Ezért a kerület vezetője azt kérte: a javításokat a szakmai normáknak megfelelően végezzék el.

„Örvendetes hír, de csak csepp a tengerben a Háros utca egy szakaszának nagyfelületű burkolatjavítása, de mi lesz a többi utcával? Például kerületünk legnagyobb forgalmú útjaival, a Leányka utcával, a Kossuth Lajos utcával, a Mária Terézia úttal, a Nagytétényi úttal, az Ady Endre úttal, a Szabadkai úttal, a Bartók Béla úttal, vagy a Barackos úttal, hogy csak néhányat említsek” – írta Karsay Ferenc.

A közútkezelőt emlékeztette arra, hogy a Nagytétényi út felszíni csapadékvíz-elvezető árokrendszerének rendkívül elhanyagolt műszaki állapota, valamit a rendszeres tisztítás elmaradása miatt a felszíni csapadékvíz nem távozik az FCSM Zrt. által üzemeltetett csapadékvíz-elvezető rendszerbe. Ugyanez elmondható (a teljesség igénye nélkül) a Terv utca–Halk utca, kereszteződésre, a Pannónia utca, Széchenyi utca–Gond utca közötti szakaszára, és a Barackos útra is. Ezeken a helyeken már közepes eső esetén is visszatorlódik a csapadékvíz, és a teljes útpálya-keresztmetszetben rendszeresen 25-30 centiméteres víz hömpölyög, például a Nagytétényi úton, leginkább a Nagytétényi út–József Attila utca kereszteződéstől a Nagytétényi út–Lépcsős utca szakaszok között. Az úthibák és a kátyúk mellett a visszatorlódott csapadékvíz is veszélyezteti a közúti közlekedés biztonságát, közterületek és magántulajdonok vagyonbiztonságát.

Az önkormányzat viszont sem erkölcsi, sem anyagi felelősséget nem tud vállalni a bekövetkező káreseményekért – jelentette ki a polgármester, aki nyomatékosan kérte a közútkezelő vezérigazgatóját: tegye meg a szükséges intézkedéseket arra vonatkozólag, hogy a Budapest Közút Zrt. kezelésében és üzemeltetésében lévő kerületi utak útburkolatának javítása haladéktalanul kezdődjék meg. Közölte azt is, hogy ha a javítások a levele kézhezvételétől számított egy héten belül nem kezdődnek meg, saját hatáskörben elrendeli a szükséges mértékű javításokat a közlekedők biztonsága érdekében. A javítási költségeket pedig közútkezelő társaságtól fogják igényelni. (VH)