Hírek

Közbiztonsági fórum
December 12-én a Városházán tartott közbiztonsági egyeztető fórumot a kerületi Rendőrkapitányság. A fő témák az áldozatvédelem, drogprevenció, valamint a közlekedésbiztonsággal kapcsolatos kérdések voltak.
2019-12-20

Az évi két alkalommal megrendezésre kerülő fórum célja, hogy a résztvevők közvetlenül is megoszthassák egymással a közbiztonsággal kapcsolatos tapasztalataikat, javaslataikat.  Dr. Bató András rendőr alezredes, a XXII. kerületi Rendőrkapitányság vezetője az egyeztetésen elmondta, hogy ez az év végi alkalom azért is volt fontos, hogy az új képviselőtestület is megismerhesse a rendőrség munkáját.

A kapitány kiemelte, hogy egyaránt fontosnak tartja a számszerű közbiztonsági adatok, valamint a szubjektív biztonságérzet felmérését is. Elmondása alapján az utóbbi időben a kerületi közlekedéssel kapcsolatban érkezett a legtöbb bejelentés a rendőrséghez.

Az összes bűncselekmény száma az utóbbi években radikálisan csökkenő tendenciát mutat. Ennek köszönhetően pedig szakszerűbben, jobban és részletesebben tudnak dolgozni a rendőrség munkatársai, így ez a szám tovább csökkenhet.

Kerületünkben az egyik legmarkánsabb bűncselekmény a lakásbetörés, de ezek száma is az utóbbi évekhez képest több mint a felére csökkent.  Míg 2017-ben 132, addig 2018-ban 64 lakásbetörést regisztráltak.

Dr. Bató András beszámolt arról, hogy a rendőrség több témában folytat prevenciós tevékenységet. Óvodásoknak és iskolásoknak KRESZ felvilágosító programot indítanak most már évről évre a Campona játszóház és az önkormányzat közreműködésével, de a felnövekvő nemzedék nagyobb csoportjával is foglalkoznak. A fiatalok számára szervezett tevékenység a drogprevencióból indult ki, de mára sokkal szerteágazóbb témákkal is foglalkozik.  A felvilágosító program keretén belül hasznos tanácsokat adnak mind a szülők, mind a gyermekek részére olyan témákban, mint hogy hogyan ne váljanak áldozatokká vagy éppen bűnelkövetőkké. A kapitány elmondta, hogy az oktatási és nevelési intézmények nagyon fogékonyak a programra, sokkal aktívabb kapcsolat alakult ki közöttük és a rendőrség között, mint előző években.

Az átfogó helyzetelemzést követően a résztvevők elmondhatták, a saját szempontjukból hogyan látják a kerület közbiztonságát, és javaslatokat tettek annak további javítása érdekében. A legfőbb téma a közlekedésbiztonság kérdései voltak, különösen a gyorshajtás problémája. Németh Zoltán alpolgármester felhívta a figyelmet, hogy a rendőrség által végzett sebességmérés a mi biztonságunkat szolgálja. De szó volt a digitális világ veszélyeiről, valamint a közlekedési dugókról is.

A felszólalók közt volt továbbá Perlai Zoltán, Kovács István, Jurás László önkormányzati képviselők, a kerületi Kormányhivatal képviselője, valamint több szakiroda vezetője. Szőke Mihály, a közterületfelügyelet csoportvezetője elmondta, hogy januártól minden iskolánál, valamint óvodánál 3-4 fős ügyeletet szerveznek a gyermekek biztonságos közlekedése érdekében, továbbá behajtási engedélyeket fognak ellenőrizni a kerület különböző pontjain.

Fotó: Horváth Tamás