Hírek

Közművelődési pályázatot indít az önkormányzat
A pályázatra 10 millió forintos keretet biztosít a testület, amelyre alapítványok, egyházak, egyesületek és könyvtárak pályázhatnak.
2020-09-25

Pályázni az alábbi kategóriákban lehet:

  1. Működési célú támogatás

Cél: Alapítványok, egyházak, egyesületek és könyvtárak éves működési kiadásaihoz való hozzájárulás.

Pályázni lehet: minden, a szervezet alapszabály szerinti tevékenységével összefüggő költség és kiadás részfinanszírozására (pl.: irodabérlet, utazási költség, telefonköltség, eszközbeszerzés, könyvelési díj, postaköltség, stb.), kivéve a bérköltséget.
A pályázati cél megvalósításának ideje: 2020. november 10.-2021. december 31.
A megpályázható maximális összeg: 100.000,-Ft
Elvárt önrész: a megpályázott összeg 1/5 része, melyet civil szervezet esetén a pályázó a saját költségvetésében, erre a célra tervezetten, az önkormányzati támogatástól elkülönített összegből biztosít.

  1. Programtámogatás

Cél: Közművelődési program támogatása

Pályázni lehet: a pályázó gondozásában megvalósuló program költségeinek részfinanszírozására (pl.: terembérlet, fogyóeszköz vásárlás, szolgáltatás igénybevétele, szállásköltség, stb.)
A pályázati cél megvalósításának ideje: 2020. november 10.-2021. december 31.
A megpályázható maximális összeg: 450.000,-Ft
Elvárt önrész: minimum a megpályázott összeg 1/5 része, melyet civil szervezet esetén a pályázó a saját költségvetésében, erre a célra tervezetten, az önkormányzati támogatástól elkülönített összegből biztosít.
Az önrész 50 %-a önkéntes munkával is teljesíthető.

  1. Testvérvárosi vagy nemzetközi kapcsolatok ápolása

Cél: bármely testvérvárosunkkal (Barót, Bonn, Bécs, Kristianstad, Várna, Białołęka, Mezőkaszony) való kapcsolatok ápolása, erősítése vagy a civil szervezetek által működtetett nemzetközi kapcsolatok ápolása.

Pályázni lehet: a szervezet gondozásában megvalósuló program költségeinek részfinanszírozására (pl.: rendezvény költségei, útiköltség, szállásköltség, stb.)
A pályázati cél megvalósításának ideje: 2020. november 10.-2021. december 31.
A megpályázható maximális összeg: 300.000,-Ft
Elvárt önrész: minimum a megpályázott összeg 1/5 része, melyet civil szervezet esetén a pályázó a saját költségvetésében, erre a célra tervezetten, az önkormányzati támogatástól elkülönített összegből biztosít

 

A Képviselő-testület 210/2020. (IX.10.) határozata alapján a pályázatra összesen 10.000.000 Ft keretet biztosít.

A pályázatot kizárólag az arra elkészített adatlapon lehet benyújtani!

A pályázók körét, a kötelező mellékleteket, fontos tennivalókat, formai követelményeket, a benyújtás módját és egyéb információkat az önkormányzat weboldalán, a www.budafokteteny.hu/onkormanyzat/palyazatok címen talál.

A pályázatok beérkezésének határideje: 2020. október 22. (csütörtök) 12.00 óra

A pályázatokat várhatóan 2020. november 10-i ülésén bírálja el az Oktatási, Kulturális – és Testvérvárosi Bizottság.