Hírek

Lakossági kötelezettségek a közterületeken
Ahhoz, hogy megőrizzük Budafok-Tétény ápolt, szép látképét, folyamatosan gondoskodnunk kell az ingatlanok előtti területek tisztaságáról, rendben tartásáról. A kerületi önkormányzat most felhívást intéz a lakosság felé az ezzel kapcsolatos feladatok elvégzéséről.
2021-05-19

Az elhanyagolt közterületek karbantartása mindannyiunk érdeke. A járdára belógó ágak, gaztenger nemcsak a közlekedést akadályozzák, hanem balesetveszélyesek is.

Az önkormányzat kéri a lakosságot, hogy gondoskodjon a tulajdonában lévő ingatlan megközelíthető állapotáról, rendben tartásáról, kaszálja le a füvet és a gyomot, legkésőbb

2021. június 01-ig,

majd a továbbiakban folyamatosan lássa el ezen területek karbantartását.

Felhívják a figyelmet, hogy a földhasználó köteles az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.
 

Az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni:

- az ingatlan - beleértve az ingatlan nyilvántartásban közterületként nyilvántartott belterületi földrészletet is - és az ingatlan előtti járda, továbbá a járda és a kocsiút közötti kiépített vagy kiépítettlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról,

- szemét- és gyommentesítéséről,

- hóeltakarításáról és síkosság mentesítéséről,

- a beépítetlen telekingatlan tisztán tartásáról és gyommentesítéséről;

- a telekingatlanról a gyalogjárda és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyeséséről;

- a nyílt árok és ennek műtárgyai tisztántartásáról, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolításáról, nemcsak az árokból, hanem a bevezető folyókákból is.
 

Budafok-Tétény kiemelt feladatainak tekinti zöldterületeinek rendben tartását, kisvárosias látképének fenntartását. A kerület tisztaságáért azonban mi magunknak is tennünk kell, ezért is kérünk minden ingatlantulajdonost, a jogszabályokban foglaltak szerint gondoskodjanak az ingatlanuk előtti közterület fenntartási munkáinak elvégzéséről. Köszönjük szíves együttműködésüket.