Hírek

Lezárult az előszűrés
Átlátható, objektív szempontok alapján dőlt el, mely projektek kerületek a részvételi költségvetés szavazási körébe
2020-01-31

Inspiráló, sokak által várt fejlesztési javaslatok sokasága érkezett be a Budafoki Részvétel Költségvetés keretében. A mintegy 400 ötletet négy héten át a XXII. kerületi önkormányzat jól körülhatárolható szempontok alapján vizsgálták át. Azok a javaslatok kerültek a szavazási fordulóba, amelyek minden előfeltételnek megfeleltek. Ilyen volt többek között a költségigény, a hatásköri illetékesség vagy éppen az is, hogy nem ütközött már folyamatba lévő projektbe az ötlet. Több olyan javaslat is beérkezett, amely a kerület fejlődése szempontjából kulcsfontosságú, azonban még sem tud a részvételi költségvetés keretében megvalósulni  hatásköri hiány miatt. A kerület vezetése számára azonban ezek is fontos ötletek, ezért csomagba gyűjtve felterjesztik az illetékes fővárosi vezetés vagy fővárosi cég felé.

Nagy sikerrel zárult az első Budafoki Részvételi Költségvetés első szakasza. A XXII. kerület vezetése számára nagy öröm volt látni, hogy ilyen sokan éltek a lehetőséggel és Budafok- Tétény fejlődését segítő javaslatot nyújtottak be. Az elmúlt hetekben az önkormányzat szakemberei átvizsgálták a javaslatokat, hogy azok valamennyi kiírási szabálynak megfelelnek-e.  A minden szempontot teljesítők részt vesznek a szavazási körben, ahol ismét a lakosok döntik el, számukra melyek a legkedvesebbek, legszimpatikusabbak. Azok, amelyek valamelyik kiírási feltételnek nem feleltek meg, sajnos ezúttal nem kerülhettek a szavazhato projektek közé.

Lássuk, milyen feltételeknek kellett megfelelnie a projektötleteknek, hogy szavazásra bocsáthassuk azokat!

  1. A projekt megvalósítása önkormányzati hatáskörbe tartozik, illetve ha van területi érintettség, az az önkormányzat tulajdonában van.

A hatásköri és illetékességi előírás azt mutatja, hogy mely intézmény, hatóság jogosult az adott ügyben és területen eljárni. Például szelektív hulladékgyűjtők kiszervezését, csapadékvíz elvezető hálózat kiépítését vagy fővárosi illetékességű utak forgalmának átszervezését az önkormányzat nem tudja megvalósítani, mert a terület nem az ő tulajdonában van és ezek fenntartása, üzemeltetése, kezelése a Fővárosi Önkormányzat hatáskörébe tartozik.

Azonban ez nem azt jelenti, hogy nem foglalkozunk ezekkel az egyébként jogos felvetésekkel: nem csak továbbítjuk az illetékes szervezetek/hatóságok felé, de nyomon is követjük sorsukat a megvalósításig. A fővárosi illetékességű javaslatok egy részét a BRK oldalán szavazásra bocsátjuk, melynek során a kerületiek (városrésztől függetlenül) támogatásukat fejezhetik ki az adott javaslat megvalósítását illetően. Az így kialakult sorrend, valamint az egyes javaslatokra leadott szavazatok száma jelzés számunkra és a főváros felé is, hogy a javaslatok mögött valódi támogatottság áll.

  1. A projekt megvalósítása nem ütközik jogszabályba.

Jogszabályba ütközés esete, hogy a projekt megvalósításának valamilyen jogi akadálya van. Például nem felel meg az országos településrendezési és építési követelményekről szóló rendeletnek. Erre jó  példa a Vencel kert rendezése, amely esetben a tulajdonviszonyok tisztázatlanok és rendezetlenek, valamint a folyamatban lévő peres eljárás miatt jelenleg nem lehetséges a terület fejlesztése.

  1. A projekt megvalósítása belefér a közösségi költségvetés keretébe.

Budafok, Budatétény és Nagytétény esetében is 100 millió forint áll a részvételi költségvetés keretében rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy ezen keretösszegen belül kisebb és nagyobb büdzsét igénylő ötletek, javaslatok egyaránt megvalósulhatnak.

  1. A projekt megvalósítását nem finanszírozták meg korábban más forrásból.

A javasolt projekt megvalósítása már megvalósult, így újabb önkormányzati forrás nem használható fel ilyen célra. Ilyen például a kommunális adó elengedése a kerületben.

  1. Nincs a benyújtott javaslattal azonos tartalmú, folyamatban lévő önkormányzati vagy más projekt.

A projekt megvalósítása már - önkormányzat vagy más beruházás által - folyamatban van, így újabb önkormányzati forrás nem használható fel ilyen célra. Kivétel, amikor a projekt egy már megvalósult beruházás, program tovább fejlesztését célozza, de minden esetben fontos, hogy azonos feladatra nem adható be javaslat. Például a Balatoni úti gyalogátkelőhely kialakítását önkormányzatunk saját költségén megterveztette és a terveket átadta az illetékes Budapesti Közlekedési Központ Zrt.-nek. Illetve az SZTK orvosi műszerezettségének bővítéséről szóló javaslat szintén folyamatban van: kerületi egészségfejlesztési stratégiánk alapján szisztematikusan bővítjük a szakrendelő műszerezettségét, orvosi berendezéseit és a betegek minél színvonalasabb ellátásához szükséges feltetélrendszert. Évente minimum 20 millió forintos saját forrásnyi ráfordításainkat jelenleg megsokszorozza az Egészséges Budapest Program keretében megnyert pályázatunk, amellyel mintegy 200 millió forintos kormányzati támogatással tudjuk idén bővíteni az orvosi műszerparkot, javítani és korszerűsíteni a betegellátás feltételrendszerét.