Hírek

Május 1-jétől lép hatályba a kerületi farendelet
A rendelet megalkotását széleskörű társadalmi egyeztetés előzte meg, amely során kiderült, hogy a lakosság Budafok-Tétényre zöld kerületként tekint, és a zöldfelületek csökkentését a magántelkeken sem támogatja.
2020-04-30

A Képviselő-testület döntése értelmében a fák védelméről szóló rendelet megalkotását a lakossági vélemények megismerése előzte meg. Így a közösen kialakított szempontok mentén indulhatott el a rendelet előkészítése és megfogalmazása. A társadalmi egyeztetést követően elmondható, hogy az itt élők városrészünkre „zöld kerületként” tekintenek, és szeretnék is megtartani annak kerületünket.

Az egyeztetésben résztvevő válaszadók több észrevétellel segítették a rendelet megalkotását. Ezek közül markánsan jelent meg az, hogy a kerületiek nehezményezik a zöldfelületek magántelkeken való csökkenését.

Az észrevételeket, javaslatokat összegezve, a kerületi Klímavédelmi Cselekvési tervvel összhangban, a környezet védelmének szabályairól szóló (1995. évi LIII. tv.) törvény felhatalmazása alapján, Budafok-Tétény Önkormányzata olyan rendeletet alkotott, amiben a nem közterületen található fák megóvásának, fenntartásának és visszapótlásának szabályait rögzíti. Célja, hogy ezáltal megfelelő mértékű és állapotú zöldfelületet biztosítson Budafok-Tétény területén (a közterületi fákat érintő eseteket továbbra is a 346/2008. (XII. 30.) Kormányrendelet szabályozza). Mindezt a lakosság egészségesebb életkörülményeinek megteremtése, a kerület zöldövezeti jellegének megőrzése és fejlesztésének elősegítése érdekében.

A rendelet egyik célja a lehető legtöbb fa megőrzése. A rendelet általánosságban visszatartó erejű a meggondolás nélküli fakivágások (például építkezések miatti tarvágások) esetén, de nem csak a kivitelezés módját kell körültekintőbben megválasztani, hanem reményeink szerint már a tervek megszületésekor kiemelt szemponttá válik a fák megtartása, továbbá egyfajta érzékeny figyelem alakulhat ki.

Másik cél, hogy a Kerületi Építési Szabályzatban meghatározott minimális szintet elérje a telkek valós fásítottsága. Ez a zavaró hatású inváziós, allergén és tájidegen oszlopos örökzöldek arányának javításán túl hosszútávon nagyobb lombkoronaszintet is eredményez.

Az önkormányzati rendelet nemcsak a fakivágásról rendelkezik, hanem a fákkal kapcsolatos egyéb feladatokat is leírja, hiszen azok védelme, gondozása és ápolása a használó feladata.

A fák számának csökkenése többféle esetben fordulhat elő a telkeken, egyes esetekre bejelentési kötelezettség vonatkozik, mások engedélyhez kötöttek.

Bejelentési kötelezettség:

  • kidőlt, kiszáradt fa eltávolítása
  • közvetlen vészhelyzetet (élet-, baleset- vagy vagyonvédelmi helyzetet) okozó fa kivágása


Engedélykérelem benyújtása:

  • nem közvetlen vészhelyzetet okozó fa kivágása (30 cm vagy annál nagyobb törzskörméret felett)
  • fa áttelepítése, erőteljes metszése vagy csonkolása esetén


A használó a kivágott vagy eltávolításra került kiszáradt, kidőlt fák helyett különböző mértékben fapótlásra kötelezett, ami esetenként pénzben is megváltható. A bejelentést vagy az engedély kérelmet a rendelet mellékletében található űrlapon lehet benyújtani papír alapon vagy online az Önkormányzathoz.

A fakivágási ügyekért felelős Igazgatási Csoport elérhetőségei:
telefonszám: 06-1-229-2611/169
e-mail: igazgatasiugyek@bp22.hu

A fák védelméről szóló önkormányzati rendelet, amely 2020. május 1-én lép hatályba, itt olvasható. 

Jó hír, hogy az utóbbi években a lakosság szemében is felértékelődtek a zöldfelületek, egyre több szó esik a fák létfontosságú szerepéről. Fenntartásuk városi környezetben azonban különösen nagy körültekintést igényel! Zöldfelületeink védelme érdekében fontos, hogy ismerjük a vonatkozó szabályokat, a fákkal kapcsolatos főbb feladatokat. Összefoglalónkban a leggyakrabban felmerülő kérdésekre kaphat választ, például:

Honnan vehetjük észre, ha egy fa „bajban van”?

Kell-e engedélyt kérni, vagy bejelentést tenni ahhoz, hogy a saját telken fát vágjunk ki vagy metsszünk meg?

Milyen ingatlanokra vonatkozik az önkormányzati rendeleti szabályozás?

Milyen fát javasolt átültetni, és milyet nem?

További információkat ide kattintva olvashat.