Hírek

Megemlékezés a tizenhárom aradi vértanúról a Donát-hegyi emlékműnél
Október 6. a magyar nemzet gyásznapja - A hagyományoknak megfelelően a Baross Gábor Telepi Polgári Kör szervezésében tartott megemlékezésen az önkormányzat nevében koszorút helyezett el Zugmann Péter alpolgármester is.
2017-10-06

A Himnusz eléneklése után először a Baross Gábor Általános Iskola két diákja szavalt. Ezután Monostoriné Szeleczky Gabriella, a Baross Gábor Általános Iskola történelemtanára ünnepi beszéde következett:  

„Október 6-a van, 168 év telt el 1849 óta, s mi barossiak ma itt, ezen a szép és méltó emlékhelyen hajthatunk fejet a 13 aradi vértanú előtt.

Bár tudták mi vár rájuk, mindannyian vállalták tettüket, a hazáért adták életüket. Volt közöttük magyar, német, szerb, horvát, született hadvezér és közepes tábornok, forradalmár és királypárti, de egyben egyek voltak, a haza ügyének szolgálatában, az emberi tisztességben és a katonai becsületben. Nem véletlenül terelte össze és ítélte őket halálra a győztes hatalom. Tiszta szívvel és emelt fővel álltak bíráik és hóhéraik elé. Férfias elszántsággal tűrték sorsukat, s abban a reményben, hogy igaz ügyük nem veszik el örökre. Kegyelmet nem kértek.

1850 tavaszáig 111 halálos ítéletet hajtottak végre, a börtönbüntetésre ítéltek száma meghaladta az 1200-at.

1849. október 5. péntek Arad

A megtévesztésig olyan benyomást keltett a várudvar, mintha őfelsége a császár születésnapját, vagy valamelyik katonai védőszent ünnepét köszöntötték volna. Rend, tisztaság mindenütt. Csend és nyugalom. A mozgás szinte teljesen megszűnt. Alig látszott egy-két közkatona, ezek is gyorsan eltűntek az épületekben. Viszont annál több őrszem volt feltűzött szuronnyal körben a sáncokon, a kapuknál, a laktanyák, raktárak, műhelyek, istállók sarkainál. A tisztek, felsőbb kívánságra díszegyenruhát viseltek.

Díszalakzatban várakozott a Wocher-gyalogezred első zászlóalja is a vár főterén, négyszöget zárva be a főőrség vaskos épülettömegével szemben. A törzstisztek, a négyszög oldalsó arcvonala előtt álltak, tőlük balra volt az épület két boltívvel tagolt főbejárata. Lépcsője sarkain jobbról-balról két-két szuronyos őr állt. A sűrű katonasorokkal elkerített, tágas négyszög mélységében helyezkedett el a hadbíróság. Középütt Ernst törzsbíró, hóna alatt fényes fekete bőrmappával. Howiger tábornok kívül helyezte magát ezen a renden. A parancsnoki épület egyik emeleti ablakában bukkant fel, onnan vetett vizsgálódó pillantásokat a baljós parádéra. A téren várakozók valamennyien kivétel nélkül sápadtak voltak. A hadbíróság tagjai is, Ernst törzshadbíró is. Érződött, hogy minden erejével megkísérli legyőzni hangja remegését, amikor végre megszólalt:

- Főtörzsfoglár, vezesse elő a vádlottakat. Egyenként, a periratok sorszáma szerint.

S a vádlottak egyenként megjelentek: Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knezich Károly, Lahner György, Lázár Vilmos, Leiningen-Westenburg Károly, Nagy-Sándor József, Pöltenberg Ernő, Schweidel József, Török Ignác, Vécsey Károly.

1849. október 6. szombat

Reggel fél hat. Először az agyonlövésre ítélteket vezették elő. Megkezdődött tehát. Hamarosan sor került a kilenc akasztófára ítélt tábornokra is. Ernst törzshadbíró fáradt lehetett, mert nem ment ki a kivégzésekre. Helyettese állította ki a végrehajtási záradékot: végrehajtva 1849 október 6-án reggel 6 órakor.”

Október 6-a a magyar nemzet gyásznapja. Emlékezzünk ma azokra az aradi vértanúkra, akik hazánkért a legdrágábbat, az életüket adták. – hangzott el a Donát-hegyi emlékműnél tartott megemlékezésen, amelyen a Baross Gábor Általános Iskola diákjai és tanárai közül többen is részt vettek .

 

 

Kapcsolódó képgaléria: