Hírek

Megjelent Budafok-Tétény 2017. évi Építészeti Nívódíj pályázata
Ray Rezső Vilmos díj pályázati felhívás
2017-02-07

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2016. (IV.04.) önkormányzati rendeletével megalapította Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Építészeti Nívódíját, Ray Rezső Vilmos-díj elnevezéssel. Az elismerés azoknak a tervezőknek vagy építtetőknek adományozható, akik városépítészeti alkotásukkal közreműködnek a kerületi épített környezet minőségének jelentős javításában, hozzájárulnak a kerületben létesült épületek építészeti színvonalának emeléséhez.

Az építészeti nívódíj pályázat célja, hogy segítségével feltárjuk, értékeljük és közzétegyük a jelentős helyi városépítészeti alkotásokat, kiemelkedő építészeti és mérnöki teljesítményeket. További célja a pályázatnak, hogy széles körben haszno­sítható javaslatokat adjon az egyedi tájérték, a településkép, a településkarakter, az értékes épületegyüttes, épület, képzőművészeti alkotás, stb. szakszerű megőr­zéséhez.

A nívódíj az elmúlt öt év során megvalósult alkotások díjazására szolgál.

A díj elnyerésére – a 8/2016. (IV.04.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) pontja szerinti – pályázati anyag benyújtásával lehet pályázni, mellékelve a szükséges – a 1. számú melléklet szerinti – jelentkezési lapot és nyilatkozatot. A díjra a pályázatot 2017. március 31-ig – a Polgármesterhez címezve – lehet benyújtani.

A díj adományozásáról a Bíráló Bizottság szakmai ajánlása alapján a Képviselő-testület dönt. A díjat a Polgármester a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen (június 21-én) adja át. A díjjal oklevél, az épület falára helyezhető, elismerést feltüntető tábla és pénzjutalom jár.

A pályázattal kapcsolatos formai és tartalmi követelmények a rendeletben szerepelnek, amely az önkormányzati rendelettárban, az alábbi helyen érhető el:

http://www.njt.hu/njtonkorm.php?njtcp=eh5eg8ed7dr8eo7dt6ee9em0cj1bx6cd3cb8bz9by0by3b

További információ:

Mártonffy Gábor, városépítészeti referensnél

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-26-11/111 
e-mail: martonffyg@bp22.hu

 

Pályázatokkal kapcsolatos további információ: http://www.budafokteteny.hu/ugyintezes/palyazatok