Hírek

Mennyit ér a közlekedési balesetek elkerülése?
A NIF Zrt. arra hivatkozott, hogy nincs forrás egy kisbuszos körjáratra
2018-06-13

A budapesti XXII. kerületben lévő Vágóhíd utcai aluljáró átépítésével kapcsolatos útlezárás a helyi önkormányzat szerint súlyos érdeksérelmet okoz, mert túl nagy kerülővel kénytelenek gyalogosan közlekedni az ottani lakosok, az ott dolgozók, valamint egy ifjúsági kollégium lakói. Ezért lapunk az építkezésben érintett társaságokhoz fordult. hogy válaszoljanak, miként próbálják megoldani ezt a helyzetet, és hogy nyitottak-e az önkormányzat javaslatára egy buszos körjárat elindítására a biztonságos közlekedés érdekében. Mint arról beszámoltunk, már egy súlyos baleset is történt a térségben, mert a gyalogos közlekedés megnehezítése miatt valaki szabálytalanul akart átkelni a síneken. A gyalogos útvonal hossza ugyanis jelentősen megnőtt, és a kijelölt útvonal lakóterület nélküli ipari területen megy át, ahol nem mindenhol van járda és közvilágítás.

A kérdéseinkre a MÁV START Zrt. a mai napig nem válaszolt. A beruházó Nemzeti Infrastruktúra-fejlesztő (NIF) Zrt. adott választ, de abból az derül ki, hogy nem támogatja az önkormányzat javaslatát, a lakosság türelmét kéri és arra hivatkozik, hogy nincs pénze a buszjárat üzemeltetésére a biztonságosabb közlekedés érdekében. A NIF Zrt. azt is állítja, hogy az önkormányzat csak utólag jelezte ezt az igényt. Ez viszont a kerület álláspontja szerint nem felel meg a valóságnak. De ha így is lenne, a kérésünk ettől függetlenül teljesíthető lenne, hiszen volt már rá korábban precedens.

A NIF Zrt. által a Gyár utca bejáratánál lévő Vágóhíd utcai vasúti híd átépítése alatt kialakult gyalogosforgalom-korlátozással kapcsolatban kialakult helyzetről adott tájékoztatásban lényegében a következő érvek szerepelnek: a kivitelezők útján a forgalomkorlátozásokat az illetékes útkezelők, üzemeltetők és hatóságok tudtával, hozzájárulásával, feltételeik teljesítésével végzik. Az előkészítés során az ideiglenes forgalomkorlátozás terveit egyeztették ezekkel a hatóságokkal, valamint a Budapest Közút Zrt.-vel, ezt követően a szükséges hozzájárulásokat megkapták. Az önkormányzatot a korlátozásokról hivatalos fórumokon előzetesen tájékoztatták, az önkormányzat képviseletében eljárók a forgalomtechnikai kezelő hozzájárulásához képest többletfeltételt, igényt nem támasztottak a terelőutak kijelölése és az esetleges alternatív személyszállítás kapcsán.

Többek között az önkormányzat részéről utólagosan jelzett probléma kezelése céljából felkérték az építést végzőket a gyalogos közlekedés lehetőségeinek felülvizsgálatára. A vizsgálat azonban megállapította, hogy a gyalogos közlekedés átvezetése a 40a számú vasútvonalon nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a rendkívül nagy forgalmat bonyolító 30a vasúti vonalat, illetve a 6. sz. főutat, valamint az amellett elhelyezkedő zajvédő falat is áthidaló megoldásra lenne szükség, ami komoly közlekedésbiztonsági és építési nehézségeket vet fel. A munkaterületen belüli gyalogátkelőhely létesítése az ott folyó munkafolyamatok miatt sem lehetséges, meg azért sem, mert balesetveszélyes. Ennek megfelelően jelölték ki azt a gyalogos útvonalat, amely biztonságos közlekedést teremt a Gyár utca megközelítésére az építés ideje alatt.

Az önkormányzat részéről utólagosan, újonnan érkezett, a hatósági, kezelői hozzájárulásokban nem szereplő igények kiszolgálásának céljára nincs lehetőségük külön forrást biztosítani, mert a beruházást nagyrészt európai uniós forrásból, a megkötött támogatási szerződés feltételei szerint végzik. Ebből pedig nem finanszírozhatnak a szerződésben rögzítettektől eltérő, helyettesítő kisbuszokat.

Karsay Ferenc polgármester szerint azonban a NIF Zrt.-nek mégis meg kellene fontolnia, hogy megakadályozza a balesetveszélyt, és segítse az emberek munkába járását. A kerület vezetője elmondta: az sem teljesen felel meg a valóságnak, hogy a kerület utólag jelezte az igényét erre. Az önkormányzat ugyanis még az építkezés megkezdése előtt a gyalogos és kerékpáros közlekedés zavartalan biztosítását kérte, a jelenlegi helyzetben azonban ez a közlekedés enyhén szólva sem zavartalan. Amikor pedig kijelölték a gyalogosutat, a kerület rögtön jelezte, hogy az nem megfelelő, és az érintett Gyár utcai vállalkozások több száz aláírást gyűjtve szintén felhívták a figyelmet a problémára, amit támogatólag megküldtek a NIF Zrt.-nek is. 

Az ugyan igaz, hogy az önkormányzat csak utólag tett javaslatot a buszos körjáratra, de azért, mert a NIF Zrt.-től csak ekkor tudták meg, hogy kizárt a vasút szintbeli és nem szintbeli keresztezése is. A kerületi szakembereknek ekkor jutott eszébe, hogy a 30a vonal felújításakor ilyen buszjáratra már volt lehetőség, a Növény utcai aluljáró építésekor így tették elérhetővé a Horgásztelepet. Az indok akkor is a túl hosszú kerülőút volt.

Lapunk ismét a NIF Zrt.-hez fordult azzal a kérdéssel, hogy ha a Növény utcai aluljáró építésekor volt lehetőség a buszjáratra, akkor most miért nem tudnak erre megoldást találni, akár más forrásból is, mint az európai uniós támogatás. A beruházótól szeretnénk megtudni azt is, hogy hány forint az a megtakarítás, amikortól már nem érdekli őket a balesetveszély vagy az emberek munkába járásának ellehetetlenítése? Emellett ismételten felkértük a MÁV START Zrt.-t is, hogy válaszoljon a kérdéseinkre. (Folytatjuk.)

(VH)