Mezítláb a parkban

2018. szeptember 03. hétfő
Kochné Orosz Anikó gondozónő Katona Péter-díjat kapott

Katona Péter-díjat vehetett át idén a Kerület napján Kochné Orosz Anikó, a Napraforgó Tagbölcsőde vezetője a Klauzál Házban. A több évtizedes munkájáról és a számos általa megvalósult újításról kérdeztük a díjátadás után.

– Harminchat éve van ezen a pályán, mi irányította erre az útra?
– Egy véletlen. 1980-ban, Debrecenben érettségiztem és pedagógusnak készültem, de az újságban olvastam a budapesti Lóczy Lajos utcai Csecsemőotthonról. Jelentkeztem és ott gondozónőként kezdtem pályafutásomat. Ebben az intézményben állami gondozott gyerekeket kellett ellátni. Szerencsés voltam, mert itt tanulhattam és ismerhettem meg a szakma alapjait legendás szaktekintélyektől, Falk Judittól, Kálló Évától, és találkozhattam Pikler Emmi főorvos asszonnyal is. 1982-ben csecsemő- és gyermekgondozónői képesítést szereztem és elhelyezkedtem a Leányka utcai Tagbölcsődében.
– A tanulás itt még korántsem ért véget, hiszen a ranglétrán egyre feljebb és feljebb jutott.
– Egész pályám során olyan helyekre kerültem, ahol nagyszerű emberek vettek körül. Többek között a Leányka Tagbölcsődében Czeglédy Ákosné intézményvezető és Györgyné Oszvald Mária bölcsődevezető. Sok kutatómunkában vettem részt, hiszen ez az intézmény akkoriban módszertani bölcsőde volt. A 80-as és 90-es években a szakmánk kiteljesedésének csodálatos időszakát élhettük át.
– Mik voltak a legfontosabb mérföldkövek, amik most alapjául szolgálnak a kisgyermeknevelésnek?
– A gyermeklélektan fejlődésének vizsgálata, amelynek hatására kidolgoztunk egy ma is használt módszert, a gyermekek bölcsődébe szoktatására. A Bölcsődék Országos Módszertani Intézetének felkérésére közreműködtem a Beszoktatás a bölcsődében című módszertani film elkészítésében. Én voltam a filmben szereplő gondozónő, aki végigkísérte és bemutatta a folyamatot. Minden kisgyermeknek egyéni dokumentációt vezetünk, ezzel is nyomon követve a fejlődésüket. Az oktatói képzések is ezekben az években kezdődtek, ennek hatására gyakorló területté alakult át a bölcsőde. A bevált módszereket vidéki intézményekben is megismertettem a szakma dolgozóival. A BOMI munkatársaival a későbbiekben is együttműködtem: a szülőcsoportos beszélgetéseken, a védőnő-bölcsőde kapcsolat kialakításának, a fejlődési napló vezetésének módszertani kidolgozása során.
– Szakgondozónői képesítést, később pedig szociálpedagógus szakon főiskolai diplomát is szerzett, majd szociális szakvizsgát tett. Jelenleg a Napraforgó Tagbölcsőde vezetőjeként és az Egyesített Bölcsőde vezetőhelyetteseként dolgozik. Nem hiányzik a saját csoport?
– De, nagyon szeretek a gyermekek közelében lenni, beszélgetni velük, még most is, ha tehetem, bemegyek a kicsik közé.
– Folyamatosan figyeli a pályázati lehetőségeket és mindig sikerül valamit elnyerni a bölcsődének. Mire a legbüszkébb?
– Szakmai programunk része a környezettudatos nevelés. Szívemen viselem a természeti értékek megóvását és megismertetését a gyerekekkel. Szülői segítséggel sikerült egy mezítlábas parkot megálmodnom és megvalósítanunk a bölcsőde udvarában. Ez hatalmas élmény a gyerekeknek és a családoknak. Leginkább a kollégákkal és a szülőkkel közösen elért eredményekre, az összefogásra vagyok büszke. (Viszkocsil Dóra)