Hírek

Mi legyen a vízelvezetőkből kikotort hulladékkal?
A szemétszállítók kisebb mennyiségekben elviszik az ilyen zöldhulladékot is
2020-11-25

Kerületi lakosok azzal keresték meg lapunkat, hogy nem tudják, hová helyezhetik el az ingatlanuk előtti vízelvezető árokban összegyűlt zöldhulladékot, miután kitisztították az árkot. Az eddig lapunknak megküldött hivatalos tájékoztatás szerint a szikkasztó árokból kikerült (nem veszélyes hulladék) hordalékot a kommunálishulladék-tároló edénybe 1/3 magasságig olyan súlyban lehet elhelyezni, amit a szállító munkások meg tudnak emelni. Ebben az esetben a Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt., vagyis a szemetesek elszállítják. 

Természetesen figyelembe kell venni azt az emberi magatartást is, hogy a szállító munkás hogyan ítéli meg a súlyt. Ha tehát nagyobb mennyiségű ilyen zöldhulladék jön össze, ami nem fér bele a kuka 1/3-ába, a szakértők azt javasolják, hogy azt zsákban elhelyezve hagyják az ingatlan előtt, megvárva a következő szemétszállítás idejét.

Mint arról korábban írtunk, a nem jól működő vízszikkasztó vagy -elvezető árkok súlyos károkat okozhatnak a magán- és a közvagyonban egyaránt.  A hatályos jogszabályok (1994-ben hozott fővárosi rendelet, 2013-ban hozott kerületi önkormányzati rendelet) kimondják, hogy az ingatlan tulajdonosa (kezelője, használója) köteles gondoskodni az ingatlan és az úttest közötti kiépített vagy kiépítetlen terület gondozásáról, tisztán tartásáról, gyom- és síkosságmentesítéséről, az elhagyott hulladék és a hó eltakarításáról. Ez többek között jelenti a zöldterületek, járda gondozását. (Ebbe beletartozik például a zöldterületen a fűnyírás, kaszálás, továbbá a járda gyommentesítése, az összekoszolódott, havas, csúszós járda takarítása is.) a telekingatlanról a járda, kerékpárút és az úttest fölé nyúló ágak és bokrok megfelelő nyesését, az utcai fasorok kivételével az ingatlan elé ültetett növények karbantartását, továbbá a nyílt árok és ennek műtárgyai tisztán tartását, valamint a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok eltávolítását is, nemcsak az árokból, hanem a bevezető folyókákból is. Ide tartozik, hogy tilos közutakon, közterületeken az út árkába, átereszébe olyan anyagot juttatni, amely a lefolyást akadályozza, vagy az árkot, átereszt szennyezi. Ha a víz nem tud bejutni a szikkasztó árokba, tovább folyva a mélypontokban már olyan mennyiség gyűlhet össze, ami komoly problémákat és rongálásokat okozhat. (Ennek értelmében nem szabad például sem zöldhulladékot, sem más anyagot az árokban tárolni és gyűjteni.). (VH)