Ugrás a tartalomra

Módosulhat Budafok-belváros parkolási rendje

2021. május 12. szerda
Az önkormányzat várja a lakosság véleményét a kerület parkolási koncepciójáról
Módosulhat Budafok-belváros parkolási rendje

Budafok-Tétény önkormányzata a 2019-ben zajlott lakossági konzultációt követően kidolgozta azt a parkolási koncepciót, amellyel igyekszik lehetőségek szerinti megoldást találni a Budafok-belvárosi parkolási nehézségekre. A koncepció elkészítésére a megnövekedett autóforgalom és a belvárosban szinte mindenütt megjelent P+R parkolás miatt volt szükség.

A két évvel ezelőtti lakossági felmérés során több ezren nyilvánítottak véleményt. Az önkormányzat ezek feldolgozása után, a beérkezett észrevételek alapján, közlekedési szakértő tervezők bevonásával készíttetett helyzetelemzést és koncepciót. Ez kiterjedt a kerület határától (Leányka-felüljárótól) egészen a Tóth József utcai csomópontig húzódó területre. Olyan forgalomtechnikai és parkolásszabályozási javaslatokat dolgoztak ki, amelyek célja élhetőbbé tenni a belvárost. Gondolva mind az itt lakók érdekeire, mind pedig az ide vásárolni vagy valamilyen szolgáltatást igénybe venni igyekvők szempontjaira.

A kerületi önkormányzat ennek alapján az alábbi módosítások bevezetését tervezi.


TERVEZETT VÁLTOZTATÁSOK BUDAFOK-BELVÁROS PARKOLÁSI RENDJÉBEN

(Térképek az oldal alján képgalériában.)

1./ Leányka utcai lakótelep páratlan oldal (Leányka utca 7–9–11. házak mögötti – az Anna utca felé eső – parkolók), valamint az Anna utca 13–15. számtól a Törley térig tartó szakasza.
• Lakó-pihenő övezet kialakítása a Leányka utca 7–9–11. házak mögötti – az Anna utca felé eső – parkolók területén. 
• A Budai Nagy Antal Gimnázium megközelítéséhez minimum az egyik irányba 2 K+R parkoló kijelölése.
• Az Anna utcában (páratlan oldal) időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 6.00–18.00 óra között maximum 30 perc) – a jelenleg 15 perces várakozást megengedő szakaszon.
• A Tündérkert óvoda bejáratához vezető közben marad az időkorlátos parkolás (hétköznapokon 6.00–18.00 óra között maximum 30 perc).

2./ Leányka utcai lakótelep páros oldala (nagy udvar a toronyházak között):
• lakó-pihenő övezet kialakítása,
• parkolóhelyek felfestése,
• a Játék utca végében, az óvoda és bölcsőde bejáratánál időkorlátos parkolás: 4 várakozóhely kijelölése – hétköznapokon 6.00–18.00 óra között maximum 30 perc.

3./ Játék utca:
• a Játék utca végében, az óvoda és bölcsőde bejáratánál időkorlátos parkolás: 4 várakozóhely kijelölése – hétköznapokon 6.00–18.00 óra között maximum 30 perc.
• Demjén István u. és Duna u. közötti szakaszán nincs korlátozás, kivéve a Duna utca előtti 3-3 parkolóhely (mindkét oldalon), ahol időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 7–17 óra között maximum 3 óra).
• Duna u. és Káldor A. u. közötti szakaszán időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 7–17 óra között maximum 3 óra), mindkét oldalon.

4./ Duna utca:
• Leányka utca és Játék utca közötti szakaszon időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra között maximum 3 óra).

5./ Demjén István utca:
• az egyik oldalon megállási tilalom bevezetése
 
6./ Kossuth Lajos utca:
• Savoyai J. tértől indulva a Kossuth Lajos utca 2–6. szám előtti szakaszon időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra között maximum 3 óra).
• Kossuth Iskola előtt 2 K+R pakoló kijelölése.
• Mihalik Sándor utcától a jelenlegi „Megállni tilos” tábláig (buszöböl kezdetéig) időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra között maximum 3 óra).
• A páros oldalon a Kossuth L. u 28–38. előtti szakaszon (a Magdolna utcai gyalogátkelőhelytől a Müller pékségig) időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra között maximum 3 óra).
• a páratlan oldalon a Spar melletti zsákutcában, az üzlet épülete mellett 4-5 parkolóhely kijelölése, és ott időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra között maximum 3 óra).

7./ Mária Terézia utca:
• a Kuruc köz előtt, a lottózó közelében 2 időkorlátos parkolóhely kijelölése (hétköznapokon 10–15 óra között maximum 3 óra).
• Kuruc köz–Savoyai Jenő tér között időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra között maximum 3 óra).

8./ Mihalik Sándor utca:
• Kossuth L. u.–Mária Terézia u. közötti szakaszon időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra között maximum 3 óra).

9./ Magdolna utca:
• Kossuth Lajos utca–trafóház közötti szakaszon időkorlátos parkolás bevezetése (hétköznapokon 10–15 óra között maximum 3 óra).
• István tanya és a trafóház közötti szakaszon mindkét oldalon megállási tilalom bevezetése.
• 30 perces időtartamra vonatkozó parkolóhelyek kijelölése az iskola mögötti területen, az iskola kerítése mellett (hétköznapokon 7–17 óra között).
10./ Városház tér:
• időkorlátos parkolás bevezetése a Polgármesteri Hivatal bejáratával szemben (ügyfélfogadási napokon [H, Sz, P], ügyfélfogadási időben maximum 3 óra).

Az időkorlátos parkolással érintett területeken a gépjárművezetőnek órával vagy más módon jeleznie kell a parkolás kezdeti időpontját – hasonlóan a Budafoki Szomszédok Piaca parkolójában kialakított rendhez.

Fenti módosításokon túl természetesen szükség van olyan fejlesztésekre, amelyek jelentős része a kerület hatáskörén túlmutatnak. Így a fővárosi belvárosi fejlesztésre, a főutak, villamospálya, megállók, csomópontok átépítésével, a gyalogos közlekedés biztonsága érdekében. Továbbá a közösségi közlekedés javítására, különös tekintettel a vasútra. Itt fontos a vasút melletti P+R parkolási lehetőségek bővítése, részben a városhatáron túl, részben a kerület több vasútállomásánál. Ez jelentős mértékben csökkentheti nemcsak Budafok-belváros, de a kertvárosi részek forgalmát is. A kerület vezetése ezért e témában tárgyalásokat folytat a fővárossal, annak cégeivel, továbbá a MÁV-val, a Budapesti Fejlesztési Központtal, az illetékes minisztériumokkal.

A kerület – látva, hogy az évtizedekkel ezelőtt épült lakótelepeken jelentősen megnövekedett az autók száma – vizsgálta és vizsgálja a lakótelepek közelében a parkolási lehetőségek bővítésének esélyeit, figyelve a zöldterületek védelmének szempontjaira is.

A Leányka utcai lakótelep mellett, a vasúthoz közeli területen van lehetőség további parkolóhelyek kialakítására, azonban ez csak a zöldfelület rovására történhet. Kérik, erről is írják meg véleményüket, támogatják-e ezt vagy sem.

Budafok-Tétény önkormányzata a parkolas@bp22.hu e-mail címre várja a lakosság észrevételeit, javaslatait a fenti változtatási elképzelésekről 2021. június 15-ig. Akiknek nincs internetes levelezési elérhetőségük, azok személyesen is bedobhatják észrevételeiket a kihelyezett gyűjtőládákba. Helyszínek: Budafok-Tétény Önkormányzat portája és a Szomszédok Piaca.

Mindenkit kérnek, hogy a véleményük mellett a levélben írják meg azt is, melyik utcában laknak.

Ezt követően, a lakosság véleményének ismeretében véglegesíti az önkormányzat a terveket.

A változtatások bevezetését követően a szakemberek vizsgálják majd a gyakorlati alkalmazás tapasztalatait, valamint a lakosság reakcióit. Ezek és a visszajelzések elemzése után 
lehet esetleges további döntéseket hozni.

(VH)