Nyugdíjba vonul Horváthné Fűkő Zsuzsanna

2019. április 02. kedd
A márciusi testületi ülésen köszönték meg a kerületi Egyesített Óvoda vezetőjének, Horváthné Fűkő Zsuzsannának a munkáját a képviselők, aki 44 Budafok-Tétényben eltöltött év után vonul nyugdíjba.
Nyugdíjba vonul Horváthné Fűkő Zsuzsanna

HORVÁTHNÉ FŰKŐ ZSUZSANNA

Általános iskolai tanulmányait az Árpád utcai Általános Iskolában, középiskolai tanulmányait a XI. kerületi József Attila Gimnáziumban végezte, majd 1976-ban fejezte a be a felsőfokú képzést a Budapesti Tanárképző Főiskola óvónői szakán.

Először a XI. kerületi Bükköny utcai Napköziotthonos Óvodában, majd 5 évig a Nógrád megyei Nagyoroszi község Napköziotthonos Óvodájában dolgozott.

1980-tól a Budapest XXII. kerületi Árpád utcai Óvodában, mint óvónő, 1983-tól a Kísérleti Lakótelepi Óvodában, mint vezető-helyettes tevékenykedett, miközben az óvoda szakmai munkaközösségének vezetői feladatait is ellátta.

1986-tól – a fenntartó felkérésére – 3 évre elvállalta a Kisfaludy utcai Óvoda vezetői feladatainak végzését.

1989. augusztus 1-jétől dolgozott a VII. utcai Napköziotthonos Óvoda vezetőjeként, majd 1996-tól – a XXII. kerületi óvodák összevonásának időpontjától – az 5. sz. Egyesített Óvoda vezetői feladatait látta el.

1980-tól folyamatosan több kerületi szakmai munkaközösség tevékenységében vett részt, pl.: esztétikai nevelés (4 év), testnevelés (1 év). Az 1986-87-es nevelési évben, a Fővárosi Pedagógiai Intézetben végezte el az óvodavezetői tanfolyamot. 1989-90-ben – a Fáklya Klub szervezésében – munkaügyi kurzuson és konzultáción bővített ismereteit. 1991-92-ben a környezet–matematika komplex tanfolyamra járt. 1992-ben részt vett a III. Testnevelési Országos Szakmai-Módszertani Konferencián. 1992-től 1994-ig a „Módszertani körkép” tanfolyamon ismerte meg az alternatív pedagógiai programokat. 1993-ban részt vett a „Hogyan készítsünk pedagógiai programot” c. továbbképzésen. 1994-ben az „Egészséges életmódra nevelés” c. kurzus hallgatója volt. 1995-96-ban, az Eötvös Lóránd Tudományegyetem szervezésében, fejlesztő pedagógiai ismereteket szerzett. 1996-97-ben a „Helyi program-készítés” tanfolyamon vett részt. 1998-ban megkezdte „A vezetők munkajogi ismeretei” c. továbbképzést. 1999-ben „Minőségfejlesztés” tanfolyamon vett részt.

Nyugdíjba vonul Horváthné Fűkő Zsuzsanna

2001-ben számítógépes alapfokú, 2002-ben középfokú ismereteket, 2004-ben pedig Európa Uniós pályázatíró végzettséget szerzett. 2004-ben részt vett a Konfliktuskezelés a Közoktatási Intézményekben c. kurzuson, 2006-ban pedig a Magyar Gordon Iskola Egyesület szervezésében a „Ha a másik gondban van …” c. pedagógus továbbképzési programon.

Több mint három évtizedes pedagógusi pályafutása során mindig kiemelten fontosnak tartotta önképzését, szakmai tudása gyarapítását. Ennek során sohasem az öncélúság, sokkal inkább az vezérelte, hogy a megszerzett tudás birtokában még eredményesebbé tudja tenni a nevelő tevékenységet, az időközbeni változások, az új kutatási eredmények mihamarabb beépüljenek az irányítása alá tartozó intézmények mindennapjaiba.

A szakmai követelményeknek való mindenkori megfelelésen túl soha nem volt idegen számára a közéleti tevékenység. 1990 és 1992 között a kerületi Pedagógus Szakszervezet titkáraként tevékenykedett. 1994 óta minden évben sikeres sportversenyeket szervezett a kerület óvodásai részére.

1998 és 2002 között a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Környezetvédelmi Bizottsága, 2002-től 2006-ig az Oktatási és Informatikai Bizottsága tagja volt.

Demokratikus gondolkodású, humánus, a kollégákkal együttműködő, de határozott, a közösség érdekeit és álláspontját képviselő, konszenzusokra törekvő kolléga. Ezek a tulajdonságok összhangban vannak igényes vezetői munkájával, pedagógiai elveivel, hitvallásával. Úgy gondoljuk, hogy az alábbi, Rick Hansen amerikai paralimpikontól származó idézet nagyon illik rá mint vezetőre és mint emberre egyaránt:

„Céljaidban legyen kihívás! Ugyanakkor legyenek reálisak, elérhetőek, ne megvalósíthatatlanok. Fáradj el a munkában, de ne rokkanj bele!”

Horváthné Fűkő Zsuzsanna óvodavezető asszony 44 éve dolgozik óvodapedagógusként, kiemelkedően magas színvonalon kerületünkben.

Vezetőként sokat tett az általa vezetett óvodák tárgyi feltételeinek javításáért. Az óvodák környezete is az ő rendszeretetét, igényességét tükrözi, és ennek megtartását és tudatos fejlesztését, bővítését rendkívül fontosnak tartotta. Az intézmény partnereivel munkakapcsolata kitűnő, véleményüket figyelembe veszi, különös tekintettel a család és az óvoda összhangjára.

Tervező munkájában az átgondolt, körültekintő megfontoltság a domináns, mely vezetői tevékenységében határozottsággal és következetességgel párosul. Kezdeményező képesség, kitartás, szorgalom, felelősségtudat jellemző munkájára. Vezetői tevékenysége sikeres abban a tekintetben is, hogy élvezi kollégái bizalmát, hatni tud munkatársaira, fenntartja dolgozóinak alkotó kedvét, és sikeres munkára motiválja őket. Elérhető és megvalósítható célokat fogalmaz meg. A kollégák ismerik és elfogadják vezetői koncepcióját.

A pályázati lehetőségek felkutatásával, figyelemfelkeltéssel ösztönzi a nevelőtestületet a lehetőségek kihasználására.

Fontosnak tartja, hogy mindenben jártas legyen, törvényekben, szakmában egyaránt. Olyan vezető, aki minden dolgozóját inspirálja, akinek hatására mindenki érzi, hogy többet kell tennie.

Vezetői munkájáért 1990-ben Budapestért Kitüntető Jelvényt és Oklevelet kapott. 1998-ban Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata „A XXII. kerület Sportjáért” díjjal, 2006-ban „Az év intézményvezetője” címmel és „Tóth József-díjjal”, valamint 2012-ben a Fővárosi Önkormányzat a „Bárczy István-díjjal”- jutalmazta munkáját.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata 2014-ben a kimagasló szakmai munkája, kiemelkedő életműve, munkássága és emberi magatartása alapján, valamint a közéletben betöltött, közösséget szolgáló tevékenysége elismeréseként díszpolgári címet adományozott részére.

Nyugdíjba vonul Horváthné Fűkő Zsuzsanna

Horváthné Fűkő Zsuzsanna vezetői munkásságával – munkatársaival, nevelőtestületével együttműködésben – dinamikusan fejlődő óvodává tette a vezetése alatt működő tagóvodákat.

A közéleti tevékenysége is nagyon aktív és hatékony. A Budafok-Tétény Baráti körök elnökeként, jelenleg helyetteseként szolgálja a kerületi lakosok igényeit.

Kimagasló hivatástudattal tevékenykedő óvodapedagógus és vezető, életpályája példaértékű elkötelezettséget és követendő példát mutat az óvodapedagógusi hivatás mellett.

Intézményvezető Asszony egész pályáját a gyermekek mindenek felett álló érdekének érvényesítése hatotta át. A szülőkkel a kezdetektől fogva kooperatív és bizalmon alapuló kapcsolatot alakított ki. A szakma iránti alázata, a minőségi munkavégzés melletti elkötelezettsége megkérdőjelezhetetlen.

Kimagasló munkásságának folyamatos külső szakmai visszaigazolását kiteljesíti, hogy az Oktatási Hivatal a tanfelügyeleti szakértők képzését az Intézményvezető Asszony által összeállított, vezetői ellenőrzéshez szükséges dokumentumokra alapítja.

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata „Kerületünkben végzett munkája elismeréséül” érmet és „A Köz szolgálatáért 1975-2019” arany medált adományozott Horváthné Fűkő Zsuzsanna részére.


A márciusi testületi ülésen állva tapsolva köszöntötték Horváthné Fűkő Zsuzsannát.