Ugrás a tartalomra

Összefoglaló a februári testületi ülésről

2024. február 23. péntek
Huszonhat napirendi pontban hoztak döntést a képviselők a február 22-i testületi ülésen.
Összefoglaló a februári testületi ülésről

Egyhangú döntésével támogatta csütörtöki ülésén a képviselő-testület Karsay Ferenc polgármester javaslatát a kerületi járda- és lépcsőfelújítás költségvetési keretösszegének 150,4 millió forintra emelésére.

Ezenfelül kisebb felületű járdahibák kijavítására is jelentős összeg áll rendelkezésre: karbantartási munkálatokra külön forrásból gazdálkodhatunk. A már tervezett javítások mellett a kisebb felületű járdahibák kiküszöbölésére várjuk a kerületiek bejelentéseit is, amit legkönnyebben az önkormányzat mobilapplikációján tehetnek meg. S ahogy minden más esetben, a megújult időpontfoglaló rendszeren keresztül személyesen, telefonon vagy e-mailen is várjuk észrevételeiket. A beérkező igények, javaslatok és vezetői döntések alapján lesz lehetőség év közben fedezetet elkülöníteni járdaépítésre vagy -felújításra. Addig is lehetőség van pl. az építendő járdák megterveztetésére.

A képviselő-testület elfogadta Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester javaslatát a közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló rendelet módosítására. Az előterjesztés célja új szemlélet kialakítása annak érdekében, hogy a köz javára mindenki vállalja az egyéni felelősséget: a kertes ingatlannal rendelkező tulajdonosok minimális odafigyeléssel sokat tehetnek azért, hogy környezetük tavasztól őszig, a szúnyogok szaporodásának időszakában is élhető maradjon. Budafok-Tétény önkormányzata az idén is segítséget nyújt a védekezésben térítésmentesen biztosított szúnyoglárvairtó tablettákkal. A tabletta kizárólag a szúnyoglárvákra veszélyes, ezért – megfelelő dózist alkalmazva – használható kerti halastavakban is. Kezelés nélkül ezek a vizek keltetőként funkcionálnak a szúnyoglárváknak. Karsay Ferenc polgármester felhívta a figyelmet: „A közterületi pangó vizek kezelése az önkormányzat feladata, a magáningatlanokon azonban nem végezhetünk gyérítést. Ezért kérjük, hogy az ingatlantulajdonosok végezzék el ezt a feladatot a közösség érdekében.” A rendeletmódosítás célja nem a büntetés, hanem a megelőzés és a felvilágosítás, segítség nyújtása a lakosságnak. Újdonság, hogy már mobilapplikáción is bejelenthetik a szúnyogokkal kapcsolatos panaszukat.

A közösségi együttélés alapvető szabályainak újragondolásánál – egy alaposan körbebástyázott szabályrendszerrel – az is célunk volt, hogy a szomszédban élők éjszakai pihenését zavaró, úgy nevezett „buliházak” esetén szankcionálhatók legyenek a kirívó estek.

A képviselők pártállástól függetlenül – a Momentum kivételével – elfogadták azt a nyilatkozatot, amelyet Perlai Zoltán képviselő terjesztett elő a pedofília és a gyermekek sérelmére elkövetett szexuális bűncselekményekkel összefüggésben:

„Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának képviselő-testülete kijelenti, hogy Magyarországnak minden arra alkalmas intézkedést meg kell tennie, hogy megvédje a gyermekeket a nemi erőszak, a fizikai és lelki bántalmazás bármilyen formájától.

Meggyőződésünk, hogy kiskorúakat kényszeríteni arra, hogy hallgassanak az őket ért erőszakról, olyan bűn, amely nem érdemel kegyelmet.

Ezért üdvözöljük, hogy mind Novák Katalin köztársasági elnök, mind Varga Judit korábbi igazságügy-miniszter vállalta a felelősséget rossz döntéséért, és lemondott, ezzel állítva mércét minden politikus elé felelősségvállalásból, konzekvenciák levonásából.

Reméljük, hogy a kialakuló társadalmi vita is hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek védelme többé ne legyen politikai ellentétek tárgya, és minden parlamenti erő egységesen támogassa a jogszabályi korrekciókat. Nemzeti egységre hívunk fel a gyermekek korai szexualizálásával, valamint a nemváltást és az átlagostól eltérő szexualitást propagáló lobbicsoportok iskolai tevékenységével szemben!”

– Ez a közös nyilatkozat jó példa arra, hogy vannak ügyek, amelyek a pártpolitika fölött állnak, és sajnálom, hogy volt olyan párt, amely ebből kimaradt, de mindenképpen biztató, hogy a többség, 14 ember teljes egyetértésre jutott e tekintetben – fogalmazott Karsay Ferenc polgármester 

Kerekes Gábor „Javaslat a Fővárosi Szolidaritási Alap céljainak megvalósulásához szükséges hozzájárulás biztosítására" tárgyú előterjesztésben szereplő kezdeményezéshez a következő módosítások átvezetésével csatlakozik Budafok-Tétény.

Az önkormányzat 10 millió forinttal járul hozzá a Fővárosi Szolidaritási Alaphoz, de a helyi forrásokat kerületi, ellenőrzött felhasználáshoz köti, továbbá a támogatás érdemi emelése érdekében feltételül szabja, hogy az önkormányzatunk által biztosított forrást ugyanakkora összeggel egészítse ki a kedvezményezett Fővárosi Szociális Közalapítvány.

Budafok-Tétény szerteágazó tevékenységet végez a rászorulók megsegítésére. Néhány példa a teljesség igénye nélkül: Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálatunk a krízishelyzetbe jutott családoknak nyújt támaszt. Szociális Szolgálatunk az idős kerületieket segíti klubokkal, programokkal, társasággal, otthoni ellátással. Szociális Ellátási Csoportunk segíti az átmenetileg vagy tartósan nehéz anyagi helyzetbe kerülteket, akik számos támogatást igényelhetnek. Szerződéses partnereink közül például a Magyar Máltai Szeretetszolgálat a kerületünkben élő hajléktalanoknak nyújt segítséget.

Pozitív döntés született annak érdekében, hogy a Budafok-Tétényért Városfejlesztő és Rehabilitációs Közhasznú Nonprofit Kft. külső vállalkozó bevonása nélkül hajthassa végre a kerületi ingyenes ágdarálási akciókat, illetve ezek mellett más, parkfenntartási pluszfeladatokat is elláthasson. A testület egyhangúan támogatta a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátásokról, valamint a fizetendő intézményi térítési díjakról szóló önkormányzati rendelet módosítását. Ennek lényege: a kedvezmények bővítésével, illetve azok célzottabbá tételével szeretnénk további segítséget nyújtani a kerületben élőknek. A Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata tulajdonában álló közterületeink használatáról szóló rendeletmódosítás azt a célt szolgálja, hogy „a díjszámítási mód jobban illeszkedjen a realitáshoz, s hogy felzárkózzunk más kerületek gyakorlatához– foglalta össze az előterjesztő Németh Zoltán alpolgármester. Általános egyetértés övezte Szepesfalvy Anna alpolgármester javaslatát a civil szervezetekkel való együttműködési megállapodások megkötésére.

Az eseményen köszöntötték Fodor Péterné hegedűművészt, zenetanárnőt 80. születésnapja alkalmából, a dohai vizes világbajnokságon elért kiemelkedő eredményeiért Molnár Dóra úszót és edzőjét, Horváth Tamást. A Magyar korcsolyázás napján méltatták Perjés Enikő Róza gyorskorcsolyázót, aki két távon is országos csúcsot ért el egy nemzetközi versenyen, és edzőjét, Varjasi Mihályt. A hónap művésze Kóbor Éva hegedűművész.

A további részletek elérhetők az önkormányzat online képviselői rendszerében: https://kr.budafokteteny.hu/

Fotók: Horváth Tamás