Ugrás a tartalomra

Összefoglaló a márciusi testületi ülésről

2024. március 22. péntek
Tizenkét napirendi pontban hoztak döntést a képviselők a március 21-i testületi ülésen.
Összefoglaló a márciusi testületi ülésről

Karsay Ferenc polgármester előterjesztést nyújtott be a 2024. évi költségvetési rendelet módosítására, egyebek mellett a Dél-budai Egészségügyi Szolgálat Közhasznú NKft. szervezeti átalakítása, a 2023. évi Egészséges Budapest Program keretében kapott támogatás tervezett felhasználása, az intézményi karbantartási feladatok átszervezése és Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület területén szúnyogirtással kapcsolatos feladatok ellátása témáiban. Az ellenzék nem támogatta a költségvetés működési céltartalékából a szúnyoggyérítésre történő átcsoportosítást, ahogy Kóber György Márk képviselő hasonló tárgyú előterjesztésének Krieger Krisztina képviselő módosító indítványa alapján ennek a jövő évre vonatkozó előkészítését sem.

Polgármesteri előterjesztésként ismerték meg a képviselők az Állami Számvevőszék (ÁSZ) jelentését az önkormányzatok és központi költségvetési szervek ingatlanhasznosítási tevékenységének most indult ellenőrzéséről. Karsay Ferenc tájékoztatta a testület tagjait, hogy 72 pozitív megállapítást tett az ÁSZ. A zömében adminisztratív 16 javaslatból 10 esetében már megtörténtek a szükséges kiigazítások. Elmondta, hogy az ÁSZ-szal történt egyeztetés során javítottuk a hivatal belső folyamatait, és újabb kontrollpontokat építettünk a szabályzatainkba, valamint hogy az Intézkedési Terv határidő előtt elkészült és a Képviselői Rendszeren olvasható.

Egyhangú döntés támogatta Dankóné Hegedűs Jolán alpolgármester javaslatát az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek lakbére kapcsán a felülvizsgálati rendjének módosítására. Meghosszabbodott a kérelmek benyújtására vonatkozó határidő, és különvált a szociális és a költségelvű bérleti díj felülvizsgálatának folyamata. Ezáltal a bérlőknek is több idő áll rendelkezésre a jogosultságot alátámasztó iratok beszerzésére, és a felülvizsgálatban részt vevő hivatali dolgozók munkaterhei is kiegyenlítődnek. Szintén egyhangúan szavaztak a képviselők a lakások közérdekű bérbeadásra kijelölése érdekében. Az önkormányzat 2021–2025. évre elfogadott lakáskoncepciója biztosítja a kerületi közszolgáltatásokban dolgozó vagy onnan hiányzó szakemberek lakhatását, akiknek lakbérre is igényelhető támogatást biztosítanak.

A képviselő-testület elfogadta Tevanné dr. Südi Annamária jegyző előterjesztését az önkormányzati jelképek, valamint a kerület történelmi városrészei nevének felvételéről és használatáról. Szükségessé vált a 2013-ban alkotott rendelet kiegészítése, mivel az utóbbi időben a szabályokat néhányan úgy próbálták megkerülni, hogy a „Budafok” településrésznév használatának engedélyeztetése helyett a „Budafok” név rövidített alakjaként a „Bfok”, a B.fok” vagy a B-fok” elnevezést használták, felismerhető utalásként.

Szepesfalvy Anna alpolgármester javaslatát a Klauzál Gábor Budafok-tétényi Művelődési központ 2023. évi szakmai beszámolójának elfogadására egyhangúan támogatta a testület. Somos Iván képviselő úgy fogalmazott hozzászólásában, hogy szinte hibátlan munkát végez az intézmény vezetője, akit érdemesnek talál a díszpolgári címre.

Az egészségügyet szabályozó törvényi háttér azt a kötelezettséget szabta az önkormányzatnak, hogy a gazdasági társasági formában működő járóbeteg-szakellátó egészségügyi intézményét 2024. július 1-jétől költségvetési szervi formában működtesse tovább. A képviselő-testület megszavazta a polgármester vonatkozó előterjesztését, ahogy szintén Karsay Ferenc a beterjesztője annak a határozati javaslatnak, hogy az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátására új szerződést kössön. A pályázati anyagok zártan kezelendő dokumentumként a képviselői rendszerben megismerhetők.

Az eseményen köszöntötték a kerületi kötődésű Corpus Harsona Kvartett tagjait: Sütő Andrást, Pálinkás Péter, Gáspár Olivért és Hegyi Gábort, akik március 15-e alkalmából Liszt Ferenc-díj kitüntetésben részesültek.

Továbbá a Jánoki-Kis Viktória vezette Budafok-Tétény Pannonius Irodalmi Körrel közös Versre fel pályázat díjazottait: az első helyezett Sztudva Pétert, a második helyezett Mező Nikolettát, valamint a harmadik helyezett és különdíjas Lengyel Tamást.

A hónap művésze: Skerlecz Gábor harsonaművész.

A további részletek elérhetők az önkormányzat online képviselői rendszerében: https://kr.budafokteteny.hu/

Fotók: Horváth Tamás