Óvjuk a közterületeinket

2021. november 17. szerda
Döntés született a képviselő-testületi ülésen pályakezdő és krízishelyzetbe került közszolgálatot ellátóknak biztosított lakhatási segítségről is.
Óvjuk a közterületeinket

A hagyományoknak megfelelően a testületi ülés megkezdése előtt kerületünk kiválóságát méltatták Budafok-Tétény vezetői. Háger Erzsébet, a Bartók Tagóvoda intézményvezetője nyerte el az Év Óvodapedagógusa díjat, amelyet a Miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős miniszteri biztosától, Szilágyi Pétertől vehetett át. Háger Erzsébet 39 éve dolgozik a kerületben fáradhatatlan derűvel és lelkesedéssel. Munkája során mindig is arra törekedett, hogy gyermekközpontú, szeretetteljes környezetet teremtsen, szelíd határozottság, megbízhatóság, pontosság és önzetlenség jellemzi.

A novemberi testületi ülésen tizenhat napirendi pontról tárgyaltak a képviselők. Egyhangúlag megszavazták a lakásrendelet módosításának végrehajtását, amely a pályakezdő vagy 30 év alatti, közszolgálatot teljesítő önkormányzati intézményben dolgozóknak nyújtana segítséget. Ennek értelmében az önkormányzat biztosítja a kerület számára fontos munkát végzőknek szolgálati lakásban történő elhelyezését abban az esetben, ha erre igény és lehetőség van.

A testület jóváhagyta a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló rendelet módosítását, amelynek célja, hogy Budafok-Tétény közterületei rendezettebbek és tisztábbak legyenek. Az egyhangúlag elfogadott döntés értelmében a szeszes italt is forgalmazó üzlet üzemeltetőjének, illetve alkalmazottjának gondoskodnia kell arról, hogy az üzlet nyitvatartási idejében, a bejárattól számított 5 méteres közterületi szakaszon belül ne fogyasszanak szeszes italt. A szabályszegésért a felelősség az üzlet tulajdonosát vagy üzemeltetőjét terheli. A szigorítás nem vonatkozik a szeszes italt forgalmazó vendéglátóhelyiségekre. Emellett gondoskodni kell arról is, hogy az egység nyitvatartási ideje alatt a bejárat félméteres körzetében legyen kihelyezve hulladékgyűjtő, valamint a területet folyamatosan tisztán kell tartania.

Korlátozzák a gépjárművek javítását és mosását, illetve e célból való tárolását a közterületen. A saját autón végzett kisebb javítási munkálatokat nem tiltják, ha azok nem szennyezik a környezetet.

Elfogadták a képviselők a helyi adókról szóló rendeletet.

Döntöttek a harmadik Részvételi Költségvetés megvalósításáról is. A jövőben informatikai fejlesztés lesz, hogy minél több lakoshoz eljussanak a Részvételi Költségvetés nyújtotta lehetőségek. Az utóbbi időben egyre több itt élő vesz részt az akcióban. A Részvételi Költségvetés keretén belül a budafok-tétényiek dönthetnek arról, hogy a rendelkezésre álló keretösszeget mire fordítsa az önkormányzat. Jövőre is 300 millió forintot biztosítanak a költségvetésből a projektek megvalósítására, ezenfelül az előző évről megmaradt összegeket is felhasználják. A nyertes pályázatokról és a legfrissebb információkról bővebben a kozossegrekapcsolva22.hu honlapon tudnak tájékozódni.

Egyhangúlag fogadta el a testület a Budafok-Tétény utcaképe megújul „Homlokzatok VIII. és a Régi idők új kapui VII.” program pályázati kiírását. 2017 óta Budafok, Budatétény és Nagytétény teljes területéről lehet pályázni a homlokzatok és a kapuk felújítására. A vissza nem térítendő támogatást a városkép szempontjából jelentős homlokzatok és kapuk felújítására lehet felhasználni.

Elvi döntést hoztak a képviselők a Halacska Református Óvoda Anna utcai épülete tulajdonjogának térítésmentes átruházásáról. Ez biztosítaná az intézmény hosszú távú, stabil működését. Nem a teljes ingatlant kapná meg az óvoda, hanem az épületet azzal a feltétellel, hogy köteles köznevelési feladat ellátására használni. A református egyház pályázati forrásból és a gyülekezeti tagok segítségével korábban már korszerűsítette az intézményt: felújította a fűtésrendszert, lecserélte a tetőt és az elektromos hálózatot. Kerületünkben fontos szerepet tölt be ez az óvoda. A részletekről még tárgyal a képviselő-testület.

A testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek és a részletes napirendek itt érhetők el.