Ugrás a tartalomra

Pályázati Felhívás – Ray Rezső Vilmos-díj

2024. január 29. hétfő
Budafok-Tétény 2024. évi Építészeti Nívódíj pályázata az elmúlt nyolc év során befejezett alkotások díjazására szolgál.
Pályázati Felhívás – Ray Rezső Vilmos-díj

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának képviselő-testülete a 8/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendeletével megalapította Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Építészeti Nívódíját Ray Rezső Vilmos-díj elnevezéssel. Az elismerés azoknak a tervezőknek vagy építtetőknek adományozható, akik városépítészeti alkotásukkal közreműködnek a kerületi épített környezet minőségének jelentős javításában, hozzájárulnak a kerületben létesült épületek építészeti színvonalának emeléséhez.

Az építészeti nívódíj pályázat célja, hogy segítségével feltárjuk, értékeljük és közzétegyük a helyi építészeti/városépítészeti alkotásokat, építészeti teljesítményeket. További célja a pályázatnak, hogy széles körben haszno­sítható javaslatokat adjon az egyedi tájérték, a településkép, a településkarakter, az értékes épületegyüttes, épület, képzőművészeti alkotás stb. szakszerű megőr­zéséhez.

A nívódíj az elmúlt 8 év során befejezett alkotások díjazására szolgál.

Az elismerésre Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület közigazgatási területén új épületként megvalósult, vagy tervező bevonásával történt szakszerű átalakítással, bővítéssel, felújítással létrehozott építészeti és városépítészeti alkotással pályázhat – a rendelet 1. melléklete szerinti jelentkezési lapon – minden olyan személy, aki az épület megvalósításában, rekonstrukciójában felelős építész- vagy építőmérnök tervezőként, generálkivitelezőként vagy építtetőként, tulajdonosként közreműködött, és a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek ismeri el.

Az épület, létesítmény megvalósításában közreműködők külön vagy együttesen vehetnek részt a pályázaton. Egy épület csak egy pályázat tárgya lehet, egy azonos épülettel legfeljebb két alkalommal adható be érvényes pályázat. Díjnyertes épülettel új pályázat nem adható be. Amennyiben a tervező egyedül nyújtja be a pályázatot, akkor mellékelnie kell a tulajdonos, illetve annak képviselője írásos jóváhagyását a pályázat benyújtásához. Ha a tulajdonos nyújtja be a pályázatot, akkor a tervező írásos jóváhagyását kell mellékelnie.

Az építményt kivitelező felelős generálkivitelező kizárólag abban az esetben pályázhat, ha mind a tervező, mind a tulajdonos a pályázat beadásához írásban hozzájárul.

A díj elnyerésére – a 8/2016. (IV. 04.) önkormányzati rendelet 6. § (1) pontja szerinti – a pályázat megnevezésével ellátott, zárt borítékban leadott pályázati anyag benyújtásával lehet pályázni, mellékelve a szükséges – a 1. számú melléklet szerinti – jelentkezési lapot és nyilatkozatot.

A pályázatot 2024. március 31-ig – a polgármesterhez címezve – lehet benyújtani.

pályázati kiírás és az adatkezelési tájékoztató innen tölthető le.

A díj adományozásáról a bírálóbizottság szakmai ajánlása alapján a képviselő-testület dönt. A díjat a polgármester a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen adja át. A díjjal oklevél, az épület falára helyezhető, elismerést feltüntető tábla és pénzjutalom jár.

A pályázattal kapcsolatos formai és tartalmi követelmények a rendeletben szerepelnek, amely az alábbi néven és helyen érhető el:

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 8/2016. (IV. 4.) önkormányzati rendelete a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Építészeti Nívódíj alapításáról és adományozásának rendjéről

https://or.njt.hu/eli/v01/735858/r/2016/8/2023-10-01

 

2023-ban 2 épület nyert Ray Rezső Vilmos-díjat:

  • Hasadék u. 21. – tervezők: Vadász Bence DLA, Miklós Zoltán
  • Tegzes utca 60. – tervezők: Fábián Viktor, Veres Edina

További információ:

Fekete Adrienn településképi ügyintéző

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel.: 229-2611/142
E-mail: foepiteszet@bp22.hu