Hírek

Pályázati Felhívás – Ray Rezső Vilmos díj
Budafok-Tétény 2020. évi Építészeti Nívódíj pályázata.
2020-02-11

Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzatának Képviselő-testülete a 8/2016. (IV.04.) önkormányzati rendeletével megalapította Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Építészeti Nívódíját, Ray Rezső Vilmos-díj elnevezéssel. Az elismerés azoknak a tervezőknek vagy építtetőknek adományozható, akik városépítészeti alkotásukkal közreműködnek a kerületi épített környezet minőségének jelentős javításában, hozzájárulnak a kerületben létesült épületek építészeti színvonalának emeléséhez.

Az építészeti nívódíj pályázat célja, hogy segítségével feltárjuk, értékeljük és közzétegyük a jelentős helyi városépítészeti alkotásokat, kiemelkedő építészeti és mérnöki teljesítményeket. További célja a pályázatnak, hogy széles körben haszno­sítható javaslatokat adjon az egyedi tájérték, a településkép, a településkarakter, az értékes épületegyüttes, épület, képzőművészeti alkotás, stb. szakszerű megőr­zéséhez.

A nívódíj az elmúlt öt év során megvalósult alkotások díjazására szolgál.

A díj elnyerésére – a 8/2016. (IV.04.) önkormányzati rendelet 6.§ (1) pontja szerinti – a pályázat megnevezésével ellátott zárt borítékban leadott pályázati anyag benyújtásával lehet pályázni, mellékelve a szükséges – a 1. számú melléklet szerinti – jelentkezési lapot és nyilatkozatot. A díjra a pályázatot 2020. március 31-ig – a Polgármesterhez címezve – lehet benyújtani.

A díj adományozásáról a Bíráló Bizottság szakmai ajánlása alapján a Képviselő-testület dönt. A díjat a Polgármester a Kerület Napja alkalmából rendezett ünnepségen (június 21-én) adja át. A díjjal oklevél, az épület falára helyezhető, elismerést feltüntető tábla és pénzjutalom jár.

A pályázattal kapcsolatos formai és tartalmi követelmények a rendeletben szerepelnek, amely az önkormányzati rendelettárban, az alábbi néven és helyen érhető el:

Budafok - Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata képviselő-testületének 8/2016. (IV.4.) önkormányzati rendelete a Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Építészeti Nívódíj alapításáról és adományozásának rendjéről

http://budafokteteny.hu/uploads/files/1517233114.pdf

 

További információ:

Kiss Bence Álmos

1221 Budapest, Városház tér 11.

Tel: 229-2611/166
e-mail: foepir@bp22.hu