Hírek

Pályázati hirdetmény - Frissítve!
Budafok-Tétény önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet a tulajdonát képező Budapest XXII. kerület 232044/5 és 232040/5 helyrajzi számú, természetben a Budapest XXII. kerület Hárosi Duna-parton található, összesen 3,8 ha nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlanok hasznosítására.
2021-05-17

Bérleti jogviszony időtartama:        legfeljebb 10 év

Pályázati biztosíték:                         1.000.000 Ft

Pályázati dokumentáció díja:          10.000 Ft+ ÁFA

A pályázat benyújtásának ideje:     2021. szeptember 20. (hétfő) 14:00-16:00 óra

A pályázat benyújtásának helye:    Budafok-Tétény Budapest XXII. kerületi Polgármesteri Hivatal (1221 Budapest, Városház tér 11.)

Az ingatlanok megtekintése:           bármikor, a terület szabadon bejárható

A pályázati dokumentáció díját átutalással kell megfizetni az Önkormányzat 11784009-15522001-11350000 számlájára. Az utalás megjegyzés rovatában a „Hárosi Duna-part pályázati dokumentáció” szöveget kérjük feltüntetni. A díj megfizetésének banki igazolását elektronikus úton kell megküldeni a vagyoniroda@bp22.hu postafiókra. Az igazolás elküldését követő 2 munkanapon belül az Önkormányzat elektronikus levélben megküldi a pályázati dokumentációt arra az email címre, amelyről a díjfizetés igazolása történt.

A pályázaton csak és kizárólag azok vehetnek részt, akik megvásárolták a pályázati dokumentációt, megfizették az ajánlati biztosítékot és megfelelnek a pályázati felhívásban előírt feltételeknek.