Hírek

Rendkívüli iskolai beiratkozás
Az iskolával való adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül folyik
2020-04-24

A tankötelessé váló gyerekek iskolai beiratkozása a koronavírus-járvány kapcsán bevezetett intézkedések miatt nem a megszokott módon zajlik majd ebben az évben. Az emberi erőforrások miniszterének a 2020/2021. általános iskolai beiratkozásról szóló 7/2020. (III. 25.) határozata rendkívüli módon szabályozza az idei beiratkozást.

A nemzeti köznevelésről szóló törvény alapján Magyarországon minden gyermek köteles az intézményes nevelés-oktatásban részt venni, tankötelezettségét teljesíteni. A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti, tankötelessé válik. A tankötelezettség teljesítése a tanév első tanítási napján kezdődik. A gyermek felvételéről az igazgató dönt. Az iskolai felvétellel kapcsolatban meghozott döntés ellen annak közlésétől számított tizenöt napon belül – a döntéshozó intézményhez benyújtva – a szülő eljárást indíthat.

Az Oktatási Hivatal lépésről lépésre magyarázza el a szülőknek, hogy mit kell tenniük a sikeres beiratkozás érdekében. Először is a szülőknek, gondviselőknek a beiratkozó gyermek körzetes iskoláját kell megkeresniük az alábbi kereső segítségével: https://kir.hu/korzet. Ha körzetes általános iskolába szeretné a szülő járatni a gyermekét szeptembertől, akkor nincs semmi teendő, mert a kötelező felvételt biztosító körzetes iskola a gyermeket hivatalból felveszi. Az iskolával való kapcsolatfelvételre a telefonos, elektronikus megkeresés javasolt, az adategyeztetés az elektronikus KRÉTA-rendszeren keresztül folyik 2020. május 21-ig. A KRÉTA-rendszer működéséről az iskolák honlapjai adnak tájékoztatást. Ha az elektronikus adategyeztetésre semmiképp sem nyílik lehetőség, a rendkívüli helyzetben a 2020/2021-es tanév kezdetekor a megfelelő dokumentumok bemutatására személyesen is sor kerülhet a körzetes iskolában.

A körzettel nem rendelkező általános iskola az oda jelentkezők részére a beiratkozást 2020. április 6–24. között tartja. A pontos időpontról a kiválasztott iskola honlapján lehet tájékozódni. A körzettel nem rendelkező általános iskola a gyermek felvételéről legkésőbb 2020. április 27. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét. Ha a kötelező felvételt biztosító, körzettel rendelkező általános iskola a felvételi kötelezettsége teljesítése után további felvételi kérelmeket is teljesíteni tud, a jelentkezők szülei április 28. napja és május 15. napja között az intézmény elektronikus KRÉTA-felületén adhatják le ilyen irányú kérelmeiket.

A kötelező felvételt biztosító általános iskola a körzetébe nem tartozó gyermekek felvételére vonatkozóan 2020. május 21. napjáig dönt, és erről írásban értesíti a gyermeket nevelő szülőt és az érintett gyermek kötelező felvételét biztosító általános iskola vezetőjét. Az adott évben tanköteles korba lépő, sajátos nevelési igényű gyermeket a kijelölt iskola 2020. április 28. napjáig hivatalból felveszi.

(Viszkocsil Dóra)