Hírek

Rendkívüli testületi üléssel indult az év
Az év első, rendkívüli testületi ülésére január 23-án gyűltek össze a képviselők, akik elfogadták a fővárosi forrásmegosztásról szóló rendelettervezetet. Szó volt az önkormányzati és közösségi célú helyiségek kampánycélú használatáról, és a Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat pályázatának támogatásáról is, és a Képviselő-testület határozatban állt ki a Soros-tervet elutasító Országgyűlési határozat mellett.
2018-01-23

A képviselőknek véleményezniük kellett a forrásmegosztásról szóló fővárosi rendelettervezetet. Ennek lényege, hogy a Főpolgármesteri Hivatal a forrásokat elosztja a Fővárosi Önkormányzat és a budapesti kerületi önkormányzatok között. Ilyen forrás lehet például a helyi adó, valamint az ezekhez kapcsolódó bírságokból és pótlékokból származó bevétel. Budafok-Tétény önkormányzata 2017 októberében beleegyezését adta ahhoz (http://budafokteteny.hu/uploads/files/2017/Bp.XXII.-KT-jegyz%C5%91k%C3%B6nyv-17-10-12.pdf?time=1508421060850), hogy a Fővárosi Önkormányzat szedje be kerületünkben az idegenforgalmi adót. A rendelettervezet 17 millió forint idegenforgalmi adó megosztásával számol 2018-ra.  A forrásmegosztásról szóló jogcímek és tervszámok elérhetőek a testületi anyagban, összességében azonban ebben az évben az eredeti költségvetésben 283 452 000 forinttal több megosztott forrással számolhatnak az önkormányzatok, mint 2017-ben.

Az önkormányzat céljai közé tartozik, hogy kampányidőszakban is biztosítsa az esélyegyenlőséget a jelöltet állító szervezetek és a független jelöltek számára is. Ennek érdekében javaslatot tettek arra, hogy az országgyűlési választások előtti időszakban minden önkormányzati és közösségi célra szolgáló helyiséget egységes szabályzat alapján használhatnak az indulók választási gyűlések céljából.

A képviselő-testület nagy többséggel elfogadta Karsay Ferenc polgármester előterjesztését, mely alapján az önkormányzat támogatja a Soros-terv végrehajtásának elutasítását az Országgyűlés 29/2017. (XII.13.) OGY határozatának megfelelően (azaz elutasítja az Európai Parlamentnek a bevándorlók befogadására és szétosztására irányuló javaslatát).

A döntés előzményei:

Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzat Közgyűlése 887/2017.(XII.15.) számú határozatában elfogadta az „Állásfoglalás a Soros-tervvel kapcsolatban” című javaslatot, melyben szorgalmazza, hogy a magyar önkormányzatok utasítsák el a Soros György által tervezettek és a kötelező felső korlát nélküli betelepítési kvóta végrehajtását. 2017. december 18-án Szita Károly, Kaposvár Megyei Jogú Város polgármestere, a Megyei Jogú Városok Szövetségének elnöke a települési önkormányzatokhoz fordult a bevándorlás-szervező irodák működésével szemben. 2018. január 12-én a Megyei Jogú Városok Szövetsége közleményt adott ki, melyben felkérte a kormányt, hogy „törvényekkel, jogszabályokkal lépjen fel a Soros-terv és a bevándorlásszervező Soros-szervezetek ellen, mert a tömeges betelepítés komoly fenyegetést jelent a magyar településekre”. Felkérte továbbá „a magyar települések képviselő-testületeit és közgyűléseit is, hogy önkormányzati határozatban utasítsák el a Soros-tervet, és foglaljanak ők is állást a migránspárti Soros-szervezetek ellen.”

A január 23-án elfogadott határozat kimondja, hogy Budafok – Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés j) pontja alapján

1. egyetért az Országgyűlés 29/2017 (XII.13.) OGY határozatában foglaltakkal,

2. egyetért a Megyei Jogú Városok Szövetsége – a határozat mellékletét képező – közleményében foglaltakkal.

Az előterjesztéssel kapcsolatos ellenzéki felvetésekre, hogy a Soros-terv nem is létezik, illetve a magyar kormány miért fogadott be mégis „titokban” 1300 menekültet Karsay Ferenc polgármester úgy fogalmazott: a befogadások nem titokban, hanem az idegenrendészeti szabályok betartásával történtek. Másrészt a magyar kormány egyértelműen különbséget tesz a genfi egyezmény alapján menekültstátuszra jogosultak, befogadandók és a gazdasági migránsok között. Soros György pedig igenis nyíltan lobbizik a migránsok betelepítése mellett, van tehát Soros-terv.

A Képviselő-testület döntött arról is, hogy 20 millió forint önrésszel támogatja a Dél-Budai Egészségügyi Szolgálat pályázatát az Egészséges Budapest Programban. A kormányzati program legfőbb célja a betegellátás színvonalának javítása, a gyógyító munkához szükséges infrastruktúra fejlesztése, a korszerű betegellátáshoz nélkülözhetetlen informatikai eszközök és hálózat fejlesztése, a betegkomfort erősítése, valamint a munkaerő-hiány enyhítése.

 

FOTÓ: KOCSIS ZOLTÁN ::

Kapcsolódó képgaléria: