Hírek

Segítse véleményével a kerületi épített környezet fejlődését!
Budafok-Tétény önkormányzatának képviselő-testülete jóváhagyta kerületünk településképi arculati kézikönyvét, és megalkotta a településkép védelméről szóló rendeletét. Az Ön véleményét is várják!
2018-10-26

Budafok-Tétény Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017 év végén a 232/2017. (XII.14.) számú határozatával jóváhagyta Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület településképi arculati kézikönyvét, továbbá megalkotta a településkép védelméről szóló 31/2017.(XII.18.) rendeletét.

A fenti dokumentumok a kerületi honlapon, nyilvános értékelő felületen keresztül véleményezhetőek. A kitöltendő rövid kérdőív az alábbi helyen érhető el:

http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/telepuleskep-szabalyozasi-tervek#tkrert

Kérjük, éljenek a véleményezés lehetőségével, ezzel is segítve további munkákat az értékeket megőrző és a nívós fejlesztéseket szorgalmazó épített környezet megteremtése érdekében!

A településképi arculati kézikönyv (TAK) feladata a településképi értékek és jellegzetességek meghatározása oly módon, hogy a kerületi építési szabályzat (KÉSZ) és a településkép-védelmi rendelet (TKR) megalapozásának egyik fő eleme legyen.

A TAK a teljes kerületet felosztja eltérő karakterű területekre, melyek sajátosságait tárgyalja, ajánlásokat fogalmaz meg. A TAK és a TKR elősegíti a kerület sajátos településképének védelmét és a meglévő adottságokhoz igazodó fejlesztések kereteit, alapelveit szabja meg. A TAK ajánlásai többek között az épületek tömegformálására, a térfalak tömeg- és homlokzatképzésére, tetőformákra, anyaghasználatra, a zöldfelületi karakter megőrzésére irányulnak.

A településképi rendelet (TKR) a TAK ajánlásainak egy részét rendeleti formában előírásokká alakítva szabályozza. Kiemelten foglalkozik az épületek homlokzati megjelenésével, anyaghasználatával, a területek beépítési módjával, kerítések és zöldfelületek kialakításával, a reklámhordozók és egyéb műszaki berendezések kialakítási követelményeivel is.

A településképi rendeletbe a meglévő településképi véleményezési eljáráson túl két új elem került be: a kötelező főépítészi konzultáció és a településképi bejelentés.

A dokumentumok megtekinthetőek a Polgármesteri Hivatal Főépítészi és Városrendezési Irodájában ügyfélfogadási időben, továbbá elérhetőek a kerületi honlapon az alábbi címen:

http://budafokteteny.hu/onkormanyzat/telepuleskep-szabalyozasi-tervek