Hírek

SNI gyerekek intézményi ellátása
Csepeliné Faragó-Tóth Gabriellát az Egyesített Bölcsőde vezetőjét és Lőrincz-Vámosi Veronika gyógypedagógust kérdeztük az SNI-s gyerekek ellátásáról.
2020-02-04

A hatályos jogszabályok alapján a sajátos nevelési igényű gyermek, valamint a korai fejlesztésre és gondozásra jogosult gyermek nevelése és gondozása a bölcsődei ellátás keretében is végezhető. Ugyancsak a jogszabályi környezet írja le, hogy amennyiben a gyermek bölcsődei ellátásban részesül – és az intézményi feltételek megfelelőek –, akkor a korai fejlesztést és gondozást a bölcsődében kapja meg a gyermek. 

Az Egyesített Bölcsőde mind a négy tagbölcsődéje inkluzíve módon, teljes integráció keretében fogadja a sajátos nevelési igényű gyermekeket. A sajátos nevelési igény egy jogi definíció, mely nagyon sok diagnózist foglal magában. Annak, hogy egy kisgyermek eltérő fejlődés menetű, számtalan oka lehet. Bizonyos okok következtében kialakuló problémáknál akár már az intrauterin élet alatt is prognosztizálható a korai segítségnyújtás szükségessége. Van olyan eset, amikor már a bölcsődei jelentkezéskor rendelkezik a gyermek szakértői bizottsági véleménnyel, de a bölcsődés időszak alatt is folyamat diagnosztikával nagyon sok olyan probléma felismerhető, mely sajátos nevelési igényt valószínűsít. A gyermekek mindennapos tevékenységeinek a megfigyelése támpontot adhat a fejlődési lemaradások korai felismeréséhez. Ez azért nagyon fontos, mert minél koraibb időpontban megkezdődik a fejlesztés, annál nagyobb az esélye a gyermeknek a fejlődésbeni lemaradás behozatalára. A jelek nagyon sokrétűek lehetnek. Mutatkozhatnak pl. bármely érzékszervi területen ( látás, hallás), a mozgás, beszéd és kommunikáció fejlődés terén, a viselkedés és érzelem szabályozás területein, a kognitív területeken vagy a szenzomotoros érés folyamatában. Az észlelt tünetek alapján megszülető diagnózis határozza meg a fejlesztés intenzitásának szükségességét, valamint a gyermek „szakember- igényét”. A korai fejlesztés során a szakma komplexitásban gondolkozik minden gyerek kapcsán, így a gyermek valós szükségleteire épül a fejlesztés, melyet a Pedagógiai Szakszolgálat szakemberei a bölcsődei gyógypedagógussal és a kisgyermeknevelőkkel együttműködve végeznek. A szülők sok téren kaphatnak megsegítést. Már a Bölcsődében is szakemberekkel (kisgyermeknevelők, gyógypedagógus, logopédus) konzultálhatnak aggodalmaikról, kérdéseikről. A fejlesztés része a pszichológiai segítségnyújtás lehetősége a gyermek és családja részére, valamint a tanácsadás, melyet a fejlesztő pedagógusok a gyermekkel foglalkozó kisgyermeknevelők számára is biztosítanak. A vizsgálatok további színterein (Pedagógiai Szakszolgálat, Szakértői Bizottság, differenciál-diagnosztikai központok) szintén szakember foglalkoznak gyermekkel-szülővel egyaránt. 

 

Viszkocsil Dóra