Hírek

Szabályos csatornahasználattal mi is sokat tehetünk a klímaváltozás hatásai ellen
A fővárosi csatornarendszer egyre nagyobb terhelésnek van kitéve. Sokan szabálytalanul csatlakoznak a kiépített közműrendszerre, ezzel pedig másoknak okoznak kárt, nem utolsósorban pedig környezetünket is rombolják.
2021-02-15

A Fővárosi Csatornázási Művek (FCSM) mindent elkövet azért, hogy a klímaváltozásból és a nem rendeltetésszerű használatból eredő kihívások ellenére a kapacitások határáig folyamatosan és biztonságosan vezesse el a szennyvizet.

A közcsatornarendszer megóvása és a biztonságos vízelvezetés érdekében elkerülhetetlenné vált a rendeltetésszerű és szabályos csatornahasználat betartatása. Az FCSM számít a lakosság együttműködésére.

A szabálytalan közműhasználat visszaszorításáért fokozottabban fogja a jövőben vizsgálni a csatornabekötések szabályosságát.

A vizsgálat ki fog terjedni a következőkre:

  • a közcsatornára csatlakozás az FCSM hozzájárulásával történt-e,
  • különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat megléte esetén a csapadékvíz-bevezetés szabályosan a csapadékvíz-elvezető hálózatra kötött-e,
  • különálló szenny- és csapadékvíz-elvezetésre szolgáló hálózat esetén a szennyvíz-bevezetés szabályosan a szennyvízelvezető hálózatra kötött-e.

Az ingatlantulajdonosoknak 2021. március 31-ig van lehetőségük önellenőrzésre, az esetleges illegális rákötések megszüntetésére, vagy ha minden feltétel adott, akkor szabályos eljárás keretében legalizálni a csatlakozást. 

Ezt követően azonban, 2021. április 1-jétől az FCSM által végzett fokozott vizsgálatok során feltárt, illetve a tudomására jutott szabálytalan közműhasználathoz a jelenleginél jóval magasabb kötbér-, illetve pótdíjfizetési kötelezettség társul, amelynek összege szélsőséges esetben akár 500.000 Ft is lehet.

Azok az ingatlantulajdonosok, akik bizonytalanok a csatornabekötésük tekintetében (pl. nem régen vásároltak használt ingatlant és nem ismerik az előzményeket), a kellemetlenségeket úgy tudják a legkönnyebben elkerülni, ha a következő tanácsokat megfogadják:

Első lépésként nézzék meg, hogy az ingatlanból a szennyvíz a közcsatornába vagy emésztőbe kerül-e!

Ellenőrizzék le, hogy a számlát a megfelelő szolgáltatótól kapják-e! (Közcsatorna-használat esetén a Fővárosi Csatornázási Művek Zrt., emésztőhasználat esetén a Fővárosi Településtisztasági és Környezetvédelmi Kft. /FTSZV/ jogosult számlázni.)

Ellenőrizzék le, hogy az ingatlanról hova kerül a csapadékvíz! Amennyiben a közcsatornába, akkor járjanak utána, hogy ez a szolgáltató engedélyével történik-e!

Az FCSM Ügyfélszolgálati Irodája készséggel áll rendelkezésére azon ügyfeleknek, akik bizonytalanok a teendők tekintetében, illetve akik esetleges szabálytalan bekötésük megszüntetése vagy rendezése érdekében a türelmi idő alatt szeretnének intézkedni.

A szabálytalan közműbekötések megszüntetésére, vagy szabályossá tételére 2021. március 31-éig biztosított moratóriumi időszakban érkező szabálytalan közműhasználatról történő bejelentések esetében az FCSM eltekint a kötbér vagy a pótdíj kiszabásától, továbbá a maximálisan 5 évre visszamenőlegesen megállapítható szolgáltatási díj teljes időszakra történő kiszámlázásától.

A bejelentést követően a szolgáltató helyszíni ellenőrzés alapján és a jogszabályi előírások betartásával dönt a bekötés utólagos engedélyezéséről vagy megszüntetéséről. A megszüntetésről szóló döntést követően az ingatlantulajdonosnak gondoskodnia kell a jogszabályi előírásoknak megfelelő víziközmű-használat kialakításáról, annak érdekében, hogy a kötbér- vagy pótdíjfizetés alól mentesíthető legyen.

A szabályos közműhasználat mindannyiunk közös érdeke, abból a célból, hogy a szennyvíz folyamatosan és biztonságosan elvezetésre kerüljön. Vigyázzunk környezetünkre!