Ugrás a tartalomra

Szigorú szabályok a környezetünkért

2023. március 01. szerda
Az önkormányzat helyi rendelettel védené a kerületet
Szigorú szabályok a környezetünkért

A képviselő-testület soron következő, február 23-i ülésén dönt az új helyi környezetvédelmi rendelet megalkotásáról. A helyi rendelet számos kötelezettséget ír elő és szankciót vezet be a környezetünk védelmének érdekében.

A zöldterületek, zöldfelületek védelme kapcsán a szabályozás célja például az élő növényzet (a fák mellett a cserjék, virágok, gyep) védelme és gyarapítása, a növényzet rongálásának, pusztításának és értékcsökkenésének megakadályozása, a meglévő zöldfelületek megtartása és lehetőség szerinti bővítése, a lakosság bevonása ezekbe a folyamatokba, feladatok meghatározása a zöldfelületek fenntartása, karbantartása, gondozása érdekében.

A rendelet a javaslat szerint tiltaná a közterületi zöldfelületek engedély nélküli megszüntetését, területének csökkentését, murvás vagy szilárd burkolattal való lefedését, illetve a közterületi zöldfelület gyomirtóval való kezelését. Kimondaná, hogy a magánterületi zöldfelület megszüntetése vagy csökkentése esetén az ingatlannak meg kell tartani a helyi építési szabályzatban előírt minimális zöldfelületi borítottságát. A rendelet részletezné, hogy zöldfelület fenntartása, karbantartása, a fák, cserjék, bokrok, virágok, gyep gondozása az ingatlan mindenkori tulajdonosának, kezelőjének, használójának a kötelezettsége. Ugyanakkor a közterülettel közvetlenül szomszédos magáningatlan tulajdonosának kötelezettségét is egyértelművé tenné az érintett közterületek pontosabb meghatározásával, és a zöldfelület-fenntartás konkrét feladatainak leírásával.

Ezen túl a szabályozás a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően az ingatlan meghatározott mértékű beültetését írná elő növényzettel, miközben a csapadékvíz és a talajvíz természetes lefolyásának megtartása érdekében kimondja, hogy a közterületi árkokat tilos megszüntetni, bármilyen anyaggal betömedékelni, abba bármilyen szennyező anyagot beönteni. Ezen túl az árkokat lefedni is csak szakaszosan és olyan módon szabad, mely a víz áramlását, szikkasztását nem akadályozza.

A rendelettervezet a környezetvédelmi szabályokkal összefüggésben módosítaná a közösségi együttélés szabályairól szóló rendeletet is. Egyes környezetvédelmi rendelkezések megszegőivel szemben szankció alkalmazását tenné lehetővé. Szankcionálná a közterületi zöldfelület engedély nélküli megszüntetését, ebek póráz nélkül vezetését a zöldterületeken, galambok közterületet szennyező etetését, továbbá a magántulajdonú ingatlanra előírt minimális fásítottság és a növényzettel való beültetés elmulasztását, zöldfelület-gondozási kötelezettség elmulasztását, valamint a zajvédelmi szabályok megszegését.

Az utóbbiakkal kapcsolatban az előterjesztésben az szerepel, hogy a zajvédelmi szakértő a csendes övezetek, zajtól fokozottan védett területek kijelölésével kapcsolatban a zajmérések elvégzését 2023-ra javasolta elhalasztani. Tisztázandó az is, mi minősülhet a zaj ellen különös védelmet igénylő létesítménynek, erre vonatkozóan az önkormányzat a területi környezetvédelmi hatóság állásfoglalását kéri, mivel ez befolyásolja, hogy egyáltalán mely területeken érdemes zajméréseket végezni. A csendes övezet kijelölését megelőzően a vonatkozó kormányrendelet szerint a kijelölésre szánt területre zajtérképet kell készíteni, és meg kell vizsgálni a zaj elleni védelem érdekében szükséges intézkedéseket. Mivel ez előreláthatóan hosszabb időt vesz igénybe, ezért a jelen rendelettervezetben ilyen területek kijelölése még nem szerepel, ez a rendelet későbbi módosítása során kerülhet be a szabályozásba.

(VH)