Hírek

Szociális Munka Napja a Városházán
Budafok-Tétény vezetői idén is köszönetüket fejezték ki a szociális ágazatban dolgozóknak. Az ünnepségen a humánellátásban dolgozók folytatódó önkormányzati bérkiegészítéséről is szó volt, valamint köszöntötték a Katona Péter-díjban részesülteket is.
2018-11-19

November 14-én a szociális szférában tevékenykedőket köszöntötték Budafok-Tétény vezetői. Az ünnepségen részt vett Szepesfalvy Anna alpolgármester, Zugmann Péter alpolgármester, dr. Szántó János jegyző, valamint dr. Patócs Andrea, a Humánszolgáltatási Iroda vezetője is.

A vendégeket Szepesfalvy Anna alpolgármester köszöntötte a Városháza dísztermében. Beszédében a segítő tevékenységet végzők bátorságáról és önzetlenségéről beszélt. Elmondta, hogy a szociális ágazatban dolgozók biztosítják a szolidalitást társadalmunkban, ők az elesettek kapaszkodói.

– Az önkormányzat nagyra értékeli a szociális dolgozók munkáját, ezért továbbra is havi bruttó 30.000 forint bérkiegészítést kíván biztosítani a Szociális Szolgálat és a Család-és Gyermekjóléti Központ szakmai álláshelyén dolgozó közalkalmazottaknak, ennek megtartásáról november 15-én dönt a testület. A bérkiegészítés mellett az önkormányzat eszközfejlesztéssel, valamint a megfelelő szakképzés megszerzésének támogatásával kívánja segíteni a dolgozók munkáját – mondta az alpolgármester.

Ezt követően a Csilingelő Gyermekkórus tartott ünnepi műsort, Beer Ágnes vezetésével.

Az előadás után Szepesfalvy Anna és Zugmann Péter alpolgármesterek köszöntötték a Kerület Napján „Katona Péter-díjjal” kitüntetetteket, Gyűrűs Anikót és Kochné Orosz Anikót, valamint Vesztergombi Klárát, aki a Szociális Munka Napja alkalmából az Emberi Erőforrások Miniszterétől Szociális Munkáért Díjat vett át a Parlamentben.

Gyűrűs Anikó 1980-ban általános ápolói, 1981-ben pedig felnőtt szakápolói végzettséget szerzett.  2006. január 9-e óta dolgozik a Szociális Szolgálatnál, a Házi segítségnyújtás gondozójaként. A Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosításában a kezdetektől részt vesz, rendszeresen megy ki éjszaka is lakcímre, ha riasztás történik. Szakmai tudása, hivatástudata, emberi hozzáállása, és az idősek iránt mutatott tisztelete példaértékű.

Kochné Orosz Anikó 1982-ben csecsemő- és gyermekgondozónői képesítést szerzett, és elhelyezkedett a Leányka utcai Tagbölcsődében. 1998-ig csoportos gondozónőként, majd 2015-ig bölcsődevezetőként dolgozott, jelenleg a Napraforgó Tagbölcsőde vezetője. Aktív segítője a kerület több csecsemő-és gyermekgondozói intézmény életének. Példát mutat abban, hogy a jó szakmai alapelveken nyugvó, színvonalas bölcsődei munka még „jobbá” tehető az új szakmai törekvések iránti nyitottsággal, a sokszínűségre való törekvéssel.

A díjazottak méltatása után a Házasságkötő teremben vendégelték meg a szociális ágazatban dolgozókat.

 

A Gyűrűs Anikóval készült interjú itt érhető el:

http://budafokteteny.hu/hir/nagyon-jo-erzes-segiteni

A Kochné Orosz Anikóval készült interjú itt érhető el:

http://budafokteteny.hu/hir/mezitlab-a-parkban

Fotó: Kocsis Zoltán

Kapcsolódó képgaléria: