Tájékoztató bírósági ülnökök választásáról

2015. március 17. kedd
A Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek jelölését 2015. március 27-én 12 óráig lehet benyújtani

Tisztelt Kerületi Lakosok!

 

Ülnököket lehet jelölni a Fővárosi Törvényszékre, valamint a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra is.

Az ez évi ülnökválasztáskor a Fővárosi Közgyűlés a Fővárosi Törvényszékre 90 fő ülnököt és 10 fő pedagógus ülnököt, a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróságra pedig 90 fő ülnököt választ.

 

Ülnöknek megválasztható a:

-          30. évét betöltött - de 70. életévét el nem ért - magyar állampolgár, aki

-          nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá

-          büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.

Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

 

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek    - kivéve a pártokat  -  jelölik.

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények  tantestületei jelölik. 

A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A jelölésre külön formanyomtatványon (2. melléklet) kerülhet sor.

 

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik (3. melléklet szerinti formanyomtatványon).

 

A Fővárosi Törvényszék és a Fővárosi Közigazgatási és Munkaügyi Bíróság ülnökeinek jelölését 2015. március 27-én 12 óráig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinetjén (I. emelet 41. szoba).

 

A jelöléseket – az elfogadó nyilatkozattal együtt - továbbítjuk a Fővárosi Önkormányzat felé, tekintettel arra, hogy az ülnököket a Fővárosi Közgyűlés fogja megválasztani.

 

 

Budapest, 2015. március 3                           

                                                                                              Karsay Ferenc

                                                                                           polgármester  

----------------------------------- KÖZLEMÉNY - 2015. FEBRUÁR 25. -----------------------------------

 

Tisztelt Kerületi Lakosok!

Magyarország Alaptörvénye Bíróság fejezetének 27. cikk
(2) bekezdése értelmében törvény által meghatározott ügyekben és módon nem hivatásos bírák is részt vesznek az ítélkezésben.

Az ülnökök megbízatása 4 évre szól.

A bíróságok ülnökeit az önkormányzati képviselő-testületek 2011. évben választották utoljára, megbízatásuk  az új ülnökválasztástól számított 30 nap elteltével jár le.

Áder János köztársasági elnök 98/2015. (II. 11.) KE határozatával – az  Országos Bírósági Hivatal (OBH) elnökének javaslatára – a  törvényszékek, a  járásbíróságok, valamint a  közigazgatási és munkaügyi bíróságok ülnökeinek megválasztását a 2015. március 7. napja és 2015. április 30. napja közé eső időtartamra tűzte ki.

Az OBH elnökének tájékoztatása alapján az ez évi ülnökválasztáskor a XXII. kerület 8 fő ülnököt, továbbá 5 fő pedagógus ülnököt választhat meg a Budai Központi Kerületi Bírósághoz (Cím: 1021 Budapest, Budakeszi út 51/B.).

Ülnöknek megválasztható a:

30. évét betöltött - de 70. életévét el nem ért - magyar állampolgár, aki

  • nem áll a cselekvőképességet érintő gondnokság, vagy támogatott döntéshozatal hatálya alatt, továbbá
  • büntetlen előéletű és nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt sem.
  • Az ülnök nem lehet tagja pártnak, és politikai tevékenységet nem folytathat.

Az ülnököket a bíróság illetékességi területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgárok, a bíróság illetékességi területén működő helyi önkormányzatok és az egyesületek - kivéve a pártokat - jelölik (2. melléklet szerinti formanyomtatványon).

A fiatalkorúak büntető ügyében eljáró bíróság pedagógus ülnökeit a bíróság illetékességi területén működő alapfokú és középfokú nevelési-oktatási intézmények  tantestületei jelölik.  A közigazgatási és munkaügyi bíróság ülnökeit elsősorban a munkavállalók és munkaadók érdek-képviseleti szervei jelölik.

A jelölt a jelölés elfogadásáról írásban nyilatkozik (3. melléklet szerinti formanyomtatványon).

A jelölt a jelölés elfogadását követően haladéktalanul hatósági erkölcsi bizonyítvánnyal igazolja büntetlen előéletét valamint hogy nem áll közügyektől eltiltás hatálya alatt, mely igazolást a jelöltnek az Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalától kell igényelnie. http://www.nyilvantarto.hu/hu/erkolcsi_heb

Amennyiben jelölt ezen igazolási kötelezettségét elmulasztja, ülnökké megválasztani nem lehet!

A jelölést legkésőbb 2015. március 31. 16 óráig lehet bejelenteni a Polgármesteri Hivatal Jegyzői Kabinetjén (1221 Budapest, Városház tér 11., I. emelet 41. szoba).

Az ülnökök megválasztására várhatóan a 2015. április 16-án tartandó Képviselő-testületi ülésen kerül sor.

Egy jelölt kizárólag egy bírósághoz választható meg ülnökké.

Az ülnökök jogaira és kötelezettségeire vonatkozó tájékoztató és a jelöléshez szükséges nyomtatványok letölthetők a www.budafokteteny.hu honlapról, illetve beszerezhetők a Polgármester Hivatal Jegyzői Kabinetjén.

 

Budapest, 2015. február 25.

Karsay Ferenc

polgármester