Hírek

Telt házas kerületi óvodák
A kerületben 14 tagóvoda várja nap, mint nap a több mint 1400 óvodás korú gyermeket. Az óvodapedagógusok megfelelő szakmai felkészültséggel foglalkoznak a kicsikkel, hogy saját képességük szerint a lehető leggyorsabban fejlődhessenek. Horvátné Fűkő Zsuzsanna az Egyesített Óvoda vezetőjét kérdeztük a tavalyi évről.
2017-01-23

Most évet értékelünk, nem pedig nevelési évet, hiszen abból még van fél év, de összességében milyen változások, fejlesztések voltak 2016-ban?

 

A Bartók Tagóvoda gyermekei az elmúlt év őszén vehették birtokukba az Önkormányzat és az Ovifoci Alapítvány támogatásával elkészült sportudvart, amit ünnepélyes keretek között avattunk fel. Ez a sportudvar már a második a kerületi tagóvodákban, az elsőt a Leányka Tagóvodában adtuk át, aminek a gyermekek szintén nagyon-nagyon örültek. A sportudvarokhoz sporteszközöket is kaptunk. Egy-egy tagóvodában az udvarrészek felújítása is megvalósult, a homokozók és – szükség szerint – a labdajátékok pályái fölött már árnyékolók teszik komfortosabbá a gyermekek sportolását, és korszerű hintákat is felszereltek. A tagóvodákban megtörtént a vizesblokkok felújítása, a helyiségek festése, mázolása, a víz és központi fűtés csőhálózat javítása. Folytatódott a bútorok cseréje, gyermek öltözőszekrényeket, csoportszobai bútorokat, kis asztalokat és székeket, konyhai szekrényeket és tárolókat kaptunk. Elkészült a Csemetekert Tagóvoda tetőterének, illetve több tagóvodánk udvarának felújítási terve. Sikerült több fát is elültetni, melyek szintén árnyékot adnak majd a gyermekeknek. 

 

A gyermekek száma hogy alakult az elmúlt évben?

 

A tagóvodák gyermeklétszámait jelentősen befolyásolja, hogy az utóbbi időszakban számos lakópark épült kerületünk egy-egy földrajzi területén, vagyis sok család telepedett le Budafok-Tétényben. Az elmúlt évben a tagóvodáink feltöltöttsége, átlagosan, 90-100% között mozgott, döntő hányaduk teljes létszámmal működött. Ezért alakult úgy a helyzet, hogy a nevelési év közben sajnos csak 2-3 tagóvodát tudtunk felajánlani a kedves szülőknek, amit megértéssel fogadtak.   

 

Hogyan tudják segíteni a hátrányos helyzetű családokat?

 

A hátrányos helyzetű gyermekek ingyenesen étkeznek, és igény esetén ugyancsak ingyenes úszás oktatásban részesülhetnek.  A tél folyamán tartós élelmiszer és ruházat gyűjtési akció folyt a tagóvodáinkban, amiket az érintett családok örömmel fogadtak. Folyamatos tájékoztatást nyújtunk részükre, hogy milyen támogatási lehetőségek vannak a kerületünkben, s ezeket milyen módon igényelhetik.

 

Az Egyesített Óvoda nevelési programja mellett, milyen más, kiegészítő szolgáltatást vehetnek igénybe a szülők a gyermekük számára?

A tagóvodáinkban elsődlegesen fontos a Pedagógiai Programunkban meghatározottak megvalósítása, a gyermekek készségeinek, képességeinek fejlesztése, hogy a mindenkori kihívásoknak megfelelően, kudarc nélkül kezdjék az iskolai tanulmányaikat. A gyermekekkel sokat kirándulunk a kerületben és azon kívül is, s akár kétnapos kiránduláson is részt vehetnek. Múzeumokat látogatunk, színházba megyünk, cseppkőbarlangot csodálunk meg, önkormányzati támogatással biztosítjuk az úszás oktatási lehetőséget számukra, a hit- és vallásoktatást, különböző tanfolyamokat, focit, kosárlabdát, karatét, fejlesztő tornát, néptáncot, angol vagy német nyelvű oktatást. Mindezekből jól látszik, hogy a tagóvodáink a helyi adottságoknak, lehetőségeknek a figyelembe vételével szervezik a mindennapi életüket.       

 

Minden tagóvodában nagy hangsúlyt kap a mozgás. Hogyan jelenik ez meg?

 

A Pedagógiai Programunkban megfogalmazottak szerint a tagóvodák csoportszobáiban, udvarain, a mindennapi mozgás és a heti „nagy mozgás” mellett, a gyermekek mozgásigényének megfelelően biztosítunk különböző sporteszközöket, „tini kondit”, labdákat, egyensúlyozó eszközöket, „body roll”-t... Az udvari mászókák, a labdajátékokra szolgáló udvarrészek ugyancsak a gyermekek mozgási lehetőségeit biztosítják. Évről-évre egyre több családdal együtt veszünk részt a Futafok versenyen. Tagóvodáink két önálló sportversenyt is szerveznek, az Óvodás Csapatversenyt és az Óvodás Duatlont, és arra is lehetőségünk nyílott, hogy a Szomszédok Piaca mellett kialakított korcsolyapályán is csúszkálhattak, korcsolyázhattak. Ezeken a családok, a szülők és a nagyszülők is örömmel vesznek részt, önfeledten szurkolnak a gyermekeiknek, unokáiknak.

 

Az óvodás korú gyermekek fejlesztése hogy történik, gondolok itt az utazó gyógypedagógusra és a pszichológusra. Kik vehetik igénybe?

 

Az Egyesített Óvodában egy-egy fő utazó gyógypedagógus és pszichológus segíti az óvodapedagógusok munkáját, akik rendszeresen járják a tagóvodákat, igény és szükség szerint az óvodapedagógusokkal egyeztetve végzik a gyermekek fejlesztését. A múlt évben kezdődött és ez évben is folytatódik az utazó gyógypedagógus kollégánk „kutyaterápiája”, amit a gyermekek nagyon-nagyon szeretnek. Mindkét szakember munkatársunk konzultációs lehetőséget biztosít a szülőknek, ha ilyen igényük van, kérem őket, hogy bátran kérjék a segítségüket.  

 

Közeledik a beiratkozás is, milyen hasznos tanácsot tud adni a szülőknek? Milyen jogszabályi változások vannak?

 

A jogszabályokban meghatározottak figyelembe vételével szeretném tájékoztatni a szülőket, hogy az a gyermek, aki augusztus 31-ig betölti a 3. életévét, óvodaköteles. A szeptember 1-je után született gyermekeket viszont csak akkor áll módunkban felvenni, ha az adott tagóvodákban üres helyek maradtak. Az óvodáskorú gyermekeket az óvodába járás alól csak kerületünk jegyzője mentheti fel, nyomós indok esetén, s mindez csak az 5. életévig tarthat, ezt követően a gyermeknek mindenképpen óvodába kell járnia. A 2017. évi beiratkozás pontos idejéről és helyéről a budafok-teteny.hu és a www.ovoda22.hu oldalakon, valamint a tagóvodáinkban kihelyezett tájékoztatók alapján lehet majd információt szerezni.

 

(Viszkocsil Dóra)