Hírek

Több kiemelt ügyben döntöttek a csütörtöki Képviselő-testületi ülésen
2-4 millió ft-os kerületi praxisvásárlási támogatás pályakezdő orvosoknak; Záborszky Nándor egykori polgármester tiszteletére június 21-e lesz a Kerület Napja; pályázatot írnak ki a Knoll József utca 6, 8 és 10 alatti ingatlanok, valamint a Czuba villa eladására; továbbá arról is határoztak a képviselők, hogy levélben kérik az emberi erőforrások miniszterétől, hogy az iskolafenntartással összefüggő egyes feladatok kerüljenek vissza azokhoz az önkormányzatokhoz, amelyek erre vállalkoznak.
2016-06-23

Karsay Ferenc polgármester két sürgősségi indítványát is elfogadták a képviselők, egyiket az MSZP és a DK tartózkodása mellett, a másodikat viszont az ellenzék teljes támogatásával, egyhangúlag. Az első döntés értelmében Budafok-Tétény Budapest XXII. kerület Önkormányzata Képviselő-testülete kezdeményezi az oktatásért felelős miniszternél, hogy készítse elő és terjessze elő az állami köznevelési közfeladat ellátásában fenntartóként részt vevő szervekről, valamint a Klebelsberg Központról szóló kormányrendelet olyan tartalmú módosítását, amelynek értelmében 2016. július elsejével Dél-Budapesti tankerületi központ jön létre, XXI.-XXII.-XXIII. kerületi feladat-ellátási területtel. A kérés lényege, hogy a fenntartói feladatokat felügyelő-ellátó, kerületben dolgozó kollégák végezhessék a továbbiakban is ezt a munkát.

A második elfogadott döntés szintén felhatalmazza az önkormányzat vezetését, hogy levélben forduljon az oktatásért felelős miniszterhez. Ebben azt kérik a tárcavezetőtől, hogy kezdeményezzen olyan törvénymódosítást, amely lehetővé teszi, hogy a szakmai irányításon – a tanügyigazgatáson, tanfelügyeleten-, az ingyenes tankönyv és pedagógusbérek biztosításán kívül minden, az iskolafenntartással összefüggő feladat kerüljön vissza azokhoz az önkormányzatokhoz, amelyek erre vállalkoznak.

Az idei költségvetésben elkülönített harmincmilliós pályázati keretből 2-4 milliós támogatási lehetőségről is határoztak a képviselők a kerületet választó, itt praxist vásárló pályakezdő orvosok javára.

Határoztak arról is, hogy Budafok első polgármestere, Záborszky Nándor tiszteletére születésnapját, június 21-ét a Kerület Napjává nyilvánították, és döntöttek arról is, hogy minden évben ezen a napon adják majd át a kerület Építészeti Nívódíját, amelyet a többi között a Törley-kastélyt is tervező Ray Rezső Vilmosról neveznek el.

Döntöttek arról is, hogy idén júliusban nyilvános értékesítési pályázatot írnak ki a Knoll József utca 6, 8, 10 alatti ingatlanok, valamint a Plébánia utca 11. (Czuba villa) szám alatti önkormányzati tulajdonú ingatlanok együttes, vagy egyenkénti eladására, ami összhangban van a már elfogadott kerületi általános Lakáskoncepcióval. Az ingatlan és környezete műemléki környezetben található, a Képviselő-testület ülése előtt a bentlakó bérlőket a bérbeadó kihelyezte, valamennyi ingatlan üres. Az ingatlan-együttes piaci értéke meghaladja a 100 millió forintot ezért a Képviselő-testület gyakorolja a tulajdonosi jogokat, az érintett vagyonelemeket kiemelt jelentőségűnek minősítették. A négy ingatlan együttes megvásárlására megajánlható minimum bruttó vételár 140 millió forint. A pályázati ajánlat benyújtásának határideje 2016. szeptember 30., 10.00 óra.

A testület elfogadta a többi között a kerületi tiszti főorvos írásos beszámolóját is, melyben beszámolt a kerületet érintő egészségügyi helyzetről. Ebben a többi között az szerepel, hogy a terület lakosságának egészségi állapota lényegesen jobb, mint az ország más területein élőknek. Ezért is feltűnő és elgondolkodtató a nők daganatos megbetegedések okozta halálozásában mutatkozó számadat. A szervezett lakossági emlőszűréseken a részvételi arány alacsony, mely a háziorvosok és a területi védőnők támogatásával fokozható. A kerületben a férfiak daganatos megbetegedésénél az utóbbi években a prosztata rosszindulatú daganata lett jelentősebb, melynek magyarázatát részben az életkor kitolódása adja.

 

Kapcsolódó anyagok

http://www.promontortv.hu/2016/07/04/testuleti-ules-32/